לתרומות לחץ כאן

להחליף מזרנים להורים ללא רשותם

שאלה:

דוגמא: להורים יש מזרונים ישנים ובלויים.
האם מותר לילדים לכתחילה לעשות הפתעה להורים ולהחליף את המזרונים בחדשים? [נניח כרגע שאין שאלה על טיב המזרון, וברור שזה הסוג שההורים מעוניינים בו].
האם אין בזה בעיה של מזיק [/גזלן]? [נניח שהמזרון נלקח מיד למזבלה, כך שזהו צעד של אל חזור]
תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה,

אם ברור לילדים שההורים ישמחו כאשר יראו את החלפת המזרנים, ואין להם עניין דווקא במזרנים הישנים – מותר לילדים להחליף את המזרנים במזרנים חדשים ויקרים יותר. אם יתכן שיש עדיפות להורים במזרנים הישנים, אסור להחליף את המזרנים למרות שמביאים תחתיהם מזרנים יקרים יותר. ובמקרה שיש סבירות שיעדיפו את המזרנים הישנים, אסור לזרוק את המזרנים הישנים עד שיראו שהחליפו ויתנו הסכמה לזורקם.

בהצלחה.

מקורות:

ראה שו"ע סימן שנט סעיף ב שכתב שי"א שמותר לקחת חפץ מחברו ולשלם מיד בחפץ יקר יותר. וכתבו הפוסקים דווקא בדבר שלא יקפיד למוכרם ואינו מתשמישי ביתו, אבל דבר שיקפיד כגון מתשמישי ביתו אסור למוכרם. ובט"ז כתב שאם ברור לו שיסכים למכור את החפץ שלו ולקבל סכום יקר מותר לקחת ולשלם מחיר יקר – גם בתשמישי ביתו.

וז"ל הערוך השלחן שם סעיף ב: אסור לגזול אפילו ע"מ לשלם דבר יפה מהגזלה דכתיב [יחזקאל לג, טו] חבול ישיב רשע גזילה ישלם אף על פי שגזלה ישלם רשע מקרי ואף אם לכתחלה כוונתו לשלם וי"א דזהו דוקא אם אין התשלומין בעין אבל כשהם בעין יותר והם יפים יותר מהדבר שלוקח ממנו וידוע אצלו שהבעלים ימכרו את הדבר שנוטל שאין הדבר עומד לתשמישי ביתו [טור] מותר שהרי זכות הוא להבעלים ויזכה את הדבר האחר להבעלים ע"י אחר דזכין לאדם שלא בפניו ודבר פשוט שאם הבעלים כאן ומוחין בידו שאסור לו לעשות אפילו בכה"ג וכן אם אין הדבר היפה בעין אסור לו לעשות שלא בפניו דלע"ע הוא גזלן ועוד דשמא לא יבא לידו הדבר היפה ואם הדבר מתשמישי ביתו אסור לו לעשות שלא מדעת בעה"ב בכל ענין דשמא ניחא לו בתשמישו זה מהחליפין היפים מזה ואף גם בכל הפרטים שנתבאר התירם אין לו לעשות רק לצורך גדול באופן שאנן סהדי דניחא להו להבעלים [ט"ז]: אם משלם מיד תשלום יותר מהחפץ שלוקח וניח"ל לבעלים,

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל