לתרומות לחץ כאן

מוקצה בשבת – טלפון ומיחם / לימוד למבחן / סעודה שלישית אחרי השקיעה

שאלה:

שלום.
א. רציתי לשאול, האם פלאפון של הדרן המונח על המיטה בשבת, שלכאורה נידון כמוקצה מחמת חיסרון כיס, ומותר רק בגופו, אבל הבעיה שכל תזוזה יכולה לגרום לכך שיפול על המסך, ואז המסך נדלק, באיזה אופן מותר להורידו מהמיטה בשבת?
ב. איך דנים מיחם שבת, האם מלאכתו לאיסור או חסרון כיס, כי לכאורה הוא חזק ולא מקפידים עליו כ"כ, וגם אין לו מקום מיוחד?
ג. האם מותר ללמוד בשבת חומר של תואר ראשון בחינוך מיוחד (לבת, זה חומר המסביר על מחלות נפשיות, והתמודדות איתם, ועל סיבתם וכו', ללא פעולות האסורות בשבת) לכאורה זה בגדר של דברי חכמה, שהרמב"ם מתיר בשבת?
ד. לעניין להתחיל סעודה שלישית לאחר השקיעה, עד רבע שעה אחר השקיעה, מה הגדר של דיעבד בזה, שמבואר במשנ"ב סי' רצ"ט ס"ק א', דשרי. וכן דעת הכף החיים, ויביע אומר..?
וכן מה דמובא בדינים והנהגות למרן החזו"א זללה"ה, פ"י אות י"ג..שהורה לאסור, ואחז שאסור הדבר. מה שורש הויכוח?
סליחה על האריכות..
יישר כוח.

תשובה:

שלום וברכה

1. אינני יודע כל כך את המציאות, אבל יש בעיה כזו, אז אפשר להזיז אותו ברגל לקצה המיטה ולהשאיר אותו שם.

2. במיחם יש דיון אחר, שכיון שיש בו גוף חימום דינו של גוף זה כאש, כאשר כל המיחם הוא בסיס לו, ואז יש כאן איסור של מוקצה של שלהבת שדינו כמוקצה מחמת גופו [ואף שיש בתוכו גם מים, אין הוא נחשב כבסיס לדבר האסור והמותר כיון שחשיבותם פחותה ביותר, והכלי בפני עצמו הוא דבר חשוב, ראה ארחות שבת ח”ב עמ’ פט ובמילואים שם סי’ ז]. לכן יש שנזהרים לא לטלטל כלל מיחם בשבת.

3. אם יש מטרה גם בעצם ידיעת החומר ולא רק כדי להצליח במבחן – מותר, אם לא, הרי שזו הכנה לחול.

4. ראה מה שכתבתי כאן בהרחבה בענין זה.

הצטרף לדיון

2 תגובות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל