פדיון כפרות באתר דין לחץ כאן

כתב אשכנזי לספרדים ולהיפך

שאלה:

האם יש הבדל כתב אשכנזי ספרדי למזוזה ותפילין למניח או מתגורר לעדה מסוימת

תשובה:

שלום וברכה

בודאי שיש הבדל בין הכתבים, אמנם בדיעבד יוצאים ידי חובה בכל סוגי הכתב, ולכן אם אתה גר רק לזמן מוגבל או שאין לך אפשרות כרגע לרכוש מזוזות לפי מנהגך, אתה יוצא ידי חובה באלו הקיימות במידה והם נבדקו שהן כשרות.

מקורות:

על כך שכל סוגי הכתב כשרים בתפילין, ראה שו”ת מהרש”ם ח”ב סי’ קב, שו”ת ברית יעקב יו”ד סי’ סז, ס’ לדוד אמת לחיד”א סי’ יג, ושו”ת השיב משה יו”ד סי’ נא. אמנם, בשערי תשובה בסי’ לו הביא שהמהר”ם חביב הח מיר בזה, אולם, כל הפוסקים חלקו עליו בזה, ויש אומרים שדבריו אמורים לענין קהילות שנהגו לכתוב את האות נ’ כמו ג’, ובזה אסר, ודבר זה אינו מצוי בזמנינו.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. יש מכתבים מהחזו”א (לא בקובץ אגרות) שכתב שכל העניין של יוד הפוכה באות צד”י זאת הבנה לא נכונה בדברי האריז”ל ויש להחליף.

  2. על כך כתבנו:
    יש שפקפקו בהיתר זה לענין כתב האר"י שכותבים את הי' שעל הצד"י הפוכה [ראה חזון איש סי' ט ס"ק ו], אולם, להלכה הסכימו רוב הפוסקים שאף זה כשר, ראה שו"ת השיב משה שם, ס' אמרי שפר כלל ה' בשם גדולי וחכמי ירושלים, שו"ת מנחת יצחק ח"ד סי' מז, שו"ת שבט הלוי ח"י סי' ז, שו"ת יביע אומר ח"ט סי' קח, וס' הליכות שלמה פ"ד אות כב. ויש שהעידו שהחזון איש חזר בו מחומרא זו כמבואר בשו"ת מנחת יצחק שם.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל