לתרומות לחץ כאן

הוספת מים ליין בזמנינו – קידוש והבדלה

שאלה:

עד כמה אפשר לערבב מים עם יין לקידוש למי שמיץ מזיק לו והרבה יין גם לא מומלץ?

תשובה:

שלום וברכה

באופן עקרוני, העיקר להלכה שאם יש 51% יין לבני ספרד או 25% לבני אשכנז מברכים עליו בורא פרי הגפן והוא כשר לקידוש. אמנם, יש שהחמירו בזמנינו כלל לא למזוג את היין כיון שזה גןרם לו שיעשה גרוע, בשונה מיינות שלה שהיו חזקים והמזיגה היתה משביחה, ויש אומרים שגם בני אשכנז צריכים ביינות שלנו לפחות רוב יין. על כן, יותר טוב שלא להוסיף מים ולשתות רק מלוא לוגמיו ולא יותר [בקידוש הלילה כדאי להקפיד שיעור חזון איש שרביעית זה 150 סמ"ק, ו80 סמ"ק זה מלוא לוגמיו, פחות מחצי כוס חד פעמית, ובקידוש של יום הרבה פחות – אפשר שיעור הגר"ח נאה שזה 86 סמ"ק ולפי זה מלוא לוגמיו הוא בסך הכל 45 סמ"ק, ממש מעט, וכך ניתן להקל לאדם שחולה גם בד' כוסות].

מקורות:

לגבי הוספת מים ליין כידוע נחלקו השו"ע והרמ"א בסי' רד סעי' ה, לדעת השו"ע בזמנם שהיו היינות חזקים ניתן לערב 75% מים ובזמנינו שהם חלושים צריך רוב יין, ראה כף החיים שם בדעתו, וראה עוד חזון עובדיה ח"א מהדו"ב סי' ו ואור לציון ח"ב פרק כ סעי' יח, ולדעת הרמ"א שם אפשר להקל עד שישית יין והשאר מים. אמנם בפרי מגדים שם כתב שבזמנינו שהיינות חלושים גם הרמ"א מודה שצריך רוב. במיץ ענבים כתב במנחת שלמה סי' ד שודאי גם לאשכנזים אין לערב מים ואפילו מעט וידוע שכן דעת הגרי"ש אלישיב, וראה שבות יצחק פסח סי' י שהגרי"ש אלשיב החמיר שכלל לא למזוג יינות שלנו במים אלא רק לערב בהם מעט מיץ ענבים. לכן ודאי המהודר הוא שלא לערב כלל מים ביין, ומי שמערב ישאיר רוב יין, וכיון שיש יקבים שכבר מערבים מים כמו שציינת לא כדאי להוסיף כלל.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל