לתרומות לחץ כאן

הסרת שיער בלייזר – גברים

שאלה:

האם מותר לגבר להסיר שערות גופו חוץ מבית השחי ומקום הערוה בטיפול לייזר מאחר שבעולם נהגו אף גברים לעשות כן. ומה הדין לענין הזקן.

תשובה:

שלום וברכה

1. גם היום, עדיין יש בזה משום "לא ילבש", כיון שבאחוזים זה עדיין מועט מאוד, וזה מאפיין נשים, לכן טוב יותר תעשה אם תקצר את השיער ולא תוריד לגמרי, אבל אם זה לא אפשרי והמטרה היא למנוע זיעה וליכלוך ולא לנוי, מותר, על ידי גבר כמובן ולא על ידי אשה.

דעת הגאונים מובא בנימוקי יוסף [ע”ז דף כ”ט] שבמקום שנהגו לגלח שער בית השחי ובית הערוה מותר לאנשים לגלחם וכ”ד הרמ”א יו”ד סימן קפ”ב להקל בזה, אמנם כתב שם שתלמידי חכמים מחמירים בזה ואינם מעבירים שערות אלו.

אמנם חשוב לדעת, כי דעת השו”ע שם כהרמב”ם שלכתחילה אסור להסירם גם כשמנהג המקום להסירם, אלא שאם העבירם אינו נענש בידי בית דין.

אמנם דעת הגינת ורדים שהרמב”ם אינו חולק על הגאונים ולכל הדעות מותר. ועיין בשו”ת רב פעלים ח”ג סי’ י”ח שכתב שאף שבדרך כלל כדעת השו”ע, כבר נהגו בבגדד שאנשים מגלחים שערות אלו. ועיין בשו”ת שרידי אש ח”ב סימן פ”א סק”ג.

2. יש בענין זה שתי שאלות: מצד השחתת הזקן, ובזה יש להקל בלייזר, ראה כאן. ומצד איסור גילוח פיאות הראש, ובענין זה מחצי העין הצידה כל הרוחב הוא פאת הראש ואסור בגילוח, ועד העצם כידוע. וזה אסור.

שבת שלום!

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל