לתרומות לחץ כאן

קדושת שביעית בבננות

שאלה:

ראיתי בחנויות שבהכשר הרב אפרתי (אושר עד) בהם נמכרות בננות מאוצר בית דין בקדושת שביעית גמורה (תוצרת יהודית) לפי משקל וכ"כ גם שלא לשומרי שמיטה וכד' . ברצוני לדעת האם אין איסור דאורייתא בזה של מסחר בפירות שביעית

תשובה:

זה צריך להעשות לא באופן של סחורה אלא באופן של חלוקה… קצת מקילים בזה בבננות בגלל שלא ברור כלל שיש בזה קדושת שביעית, יש ספק בבננה האם הולכים אחרי לקיטה או אחרי חנטה כשאר פירות, לכן קצת יותר מקילים בזה בענין הסחורה.

ערב מבורך.

מקורות:

יש דיון גדול לגבי בננות אם נחשבות אילן או ירק, כיון שמצד אחד אין גזעו מחליף, כלומר זה גידול רב שנתי, ומאידך אין לו גזע יבש ועוד טעמים, ונפקא מינה לערלה ולשביעית, ואכן פוסקים רבים סבורים שאין בבננות איסור ספיחין, מן הטעמים הנזכרים. כך כתב בדרך אמונה (פרק ד משמיטה ויובל ס"ק פה) בשם החזון איש (בקובץ אגרות חלק ב קסב): "בננות הולכין אחר לקיטה כירק, ומכל מקום אין בו משום ספיחין אף אם התחילו לצמוח בשביעית". ובציון ההלכה (שם ס"ק לה וס"ק קמח) כתב, שהחזון איש הורה שבננות דינם כאילן לגבי ספיחין. וכן כתב בכרם ציון (שביעית הלכות פסוקות פרק ט הערה א) בשם הגאון רבי צבי פסח פרנק.

מאידך, בשו"ת מנחת יצחק (חלק ח סוף סימן צה) כתב, שהבד"ץ בירושלים החמירו שיש בבננות איסור ספיחין. וכן כתב בשו"ת אור לציון (פרק ה תשובה ד) שבננות שנלקטו בשנת השמיטה נוהג בהם איסור ספיחין, שרבנן לא פלוג בגזירתם, ולא חילקו בין ירקות שנזרעו בשישית לבין ירקות שנזרעו בשביעית. ומכל מקום יש בהן קדושת שביעית.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. א. בשאלתי ציינתי כי הבננות נמכרות ככל המוצרים , וע"כ שוב ברצוני לברר האם יש בזה איסור דאורייתא ? !
    ב. לא הצלחתי להבין אם זה לא ספיחין זה פרי , וא"כ זה פרי שביעית שאסור במסחר ? (איך אפשר לתפוס את הקולות משני הצדדים ? הכשרות היא למהדרין , לא זכור לי שבחייו של הרב שלום אלישיב נמכרו בננות של אוצר בית דין ? ! )

  2. אם זה פרי זה לא קדוש כי בפירות הולכים אחר חנטה, ולכן אמנם מחמירים לשמור קדושת שביעית אבל לענין סחורה הקלו. זו הוראת הרב אלישיב.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל