לתרומות לחץ כאן

חשמל ביום טוב – איסור נולד?

שאלה:

כידוע יש פוסקים שהתירו להדליק חשמל ביו"ט וטעמם שאין בזה איסור נולד, ואם הבנתי נכון את סברתם כלומר כיון שהאור נמצא בפוטנציאל בחוטי החשמל ולחיצה על המתג היא רק בבחינת הסרת המונע,אבל האם זו הגדרת נולד בש"ס ? לדוגמא ביצה שנולדה ביו"ט אע"פ שהיתה מוכנה מאתמול אסורה משום נולד,כלומר הביצה בשלמותה היתה מוכנה בבטנה של התרנגולת (לא בפוטנציאל) אבל האור ,וכי היתה לו מציאות ממשית עד שלא יצר את החיבור בין שני החוטים ע"י לחיצה על הכפתור(הרי לא מדובר כאן בנגיעה בעלמא במוקצה,אלא ממש בהפעלת וביצירת מעגל חשמלי) מה הם עונים על החילוק הזה ואם הם לא סוברים כך ,אז הם דוחים אותו ואיך הם למדו את הסוגיה של ביצה שנולדה ביו"ט ואיך הדמיון להדלקת חשמל ביו"ט?

תשובה:

שלום וברכה

אינני מכיר את כל תשובות המתירים, אבל נראה שאלו שהתירו כולם טעם אחד להם, שהדלקת החשמל אינה נחשבת כהולדת אש אלא כהעברה של אש, כיון שהאש כבר מצויה בחוטים קודם לכן, וכבר השיגו עליהם כל אחרוני זמנינו שכנראה לא היו בקיאים די הצורך בחכמת החשמל…, שהרי אין כל אש בחוטים, אלא יש אפשרות ליצירתה על ידי סגירת המעגל החשמלי בהפגש החיובי והשלילי, ומחמת ריבוי הדברים ופשיטותם לכל בר דעת בזמנינו לא ראיתי צורך לציין לכל הפוסקים שעמדו על כך, הובאו דבריהם בהרחבה בשו"ת יביע אומר ח"ב או"ח סי' כו, עיי"ש.

לכן אין לסמוך בשום אופן על פסיקה שגויה זו, וכבר היתה סערה גדולה על כך, כאשר יש שניסו להתיר רחמנא ליצלן שימוש בסקייפ בליל הסדר עבור ההןרים הזקנים, וקמה בענין זה זעקה גדולה שהוא איסור גמור כמובן לכל מבין.

הצטרף לדיון

8 תגובות

  1. ראשית יישר כח, אבל עדיין איני מבין הרי אם רצו לדמות את עניין החשמל לנולד, כלומר שאין כאן איסור מוליד, איך אפשר לומר שהאש (אור) מצויה כבר בחוטים כמו שהביצה היתה מצויה ומוכנה בתוך התנגולת,בכל זאת הפוסקים שהתירו הם לא קני קטלי באגמא והם למדו את הסוגיא של נולד?

  2. זה לא נושא של קטלא קניא, החשמל היה חדש והם באמת לא הבינו עדיין מה שהיום פשוט לכל ילד, ולא אני קבעתי זאת אלא הגר"ע יוסף ועוד. יש אגב פוסק מגדולי הונגריה שחקר אם החשמל זורם בתוך החוט או מעט החוט, באותם ימים באמת לא ידעו.

  3. שוב ומחילה שאני מטריח,אומנם נכון שהחשמל היה אז חידוש בזמנם, אבל ההגדרה של נולד היא ברורה כמו ביצה שנולדה, זאת אומרת אע"פ שהיה מוכנה במציאות ממש בתוך התרנגולת מאתמול ,אעפ"כ כיון שהיא באה לעולם היום (שבת או יום טוב) והתרנגולת הטילה אותה היו"ט הוי נולד,אז אם זאת ההגדרה של נולד ואת זה פשיטה שידעו,אז הם היו צריכים לדמות את עניין החשמל להגדרה הזאת ?

  4. אני עדיין מתייגע בסברא שלהם,נניח שיש אש מצויה בתוך החוטים, הרי גם הביצה היתה מוכנה כבר בתוך התרנגולת ובכל זאת אסרוה ביו"ט מדין נולד וא"כ הוא הדין לגבי החשמל אע"פ שהאש כבר מצויה בתוך החוטים,אך ברגע שנדלק האור ו"האש" יצאה מתוך החוטים הרי זה נולד.ומאי שנא? או שמא השאלות שלי נובעות מחוסר הבנה?

  5. לענ"ד אם יש או אין נפ"מ תלוי על איזה איסור מדברים באיסור שימוש בחשמל ביו"ט מצד איסור מבעיר אש או מצד נולד (מצד הכנה)הבקר עברתי מעט מן המעט על הסוגיא של נולד בריש מסכת ביצה, ואם מדמים מילתא למילתא אזי לענ"ד אותה סברא בהו"א שאם מדובר בתרנגולת העומדת לאכילה ומתיחסים לביצה כאוכלא דאפרת כך אפשר להתיחס לזרם החשמל המצוי ומוכן תדיר שהרי בכל רגע אפשר להדליק את המאור והוי כאוכלא דאפרת,אומנם להלכה ביצה שנולדה ביו"ט שאחר השבת אסורה ביו"ט אפילו היתה התרנגולת עומדת לאכילה מטעם איסור הכנה,אבל בחשמל הרי הוא מוכן ומצוי תמיד,אלא שבאיסור נולד יש לדון מצד סברא אחרת שבדבר שנשתנה ממה שהיה קודם יש איסור נולד ולפי זה יש איסור נולד/מוליד בחשמל ביו"ט כי אומנם תמיד זורם חשמל בחוטים,אבל ע"י הדלקה (סגירת מעגל חשמלי) נוצר דבר חדש אור שלא היה קודם, בעוד שביצה שנולדה היתה בשלמותה קודם שנולדה ולא השתנתה ממה שהיתה קודם.לכן מצד נולד אני יכול להבין את סברתם של המתירים שאין איסור מוליד בחשמל ביו"ט כנ"ל ואני חושב שזו סברא עם טעם,אלא שלגבי עצם ההדלקה , מדוע הם לא רואים כאן מעשה הבערה שהרי בקל אפשר לראות את החוטים בתוך המנורה בוערים,הרי בזמנם עוד לא היו ולא השתמשו בנורות לד.האם אתם מסכימים לדברי בזה או שהם אינם נכונים כלל?

  6. אני חושב שהחשמל לא נמצא כל הזמן בחוטים, יש סגירת מעגל שהיא יצירה משמעותית [עד כדי כך שהחזון איש הגדיר אותה כאיסור בונה, אבל לא אכפת לי לומר שהיא רק נולד] והיא יוצרת את החשמל המאיר במנורה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל