לתרומות לחץ כאן

הלשין לעירייה על שכן שמשיג גבול

שאלה:

שלום
שכן בבנין סמוך שאנו חולקים ביחד את החצר האחורים של הבניינים
השתלט על השטח כשהוא מתקין דשא סינטטית קבוע על חלקים השייכים לבנין שלנו וקובע עובדות בשטח. לאחר שפניתי אליו וראיתי שאין עם מי לדבר, פניתי לעיריה להתלונן.
זה היה לפני תקופה.
יתכן שהיו עוד שהתלוננו על דברים אחרים לא חוקיים שהוא בונה, כרגע העירייה באה לפרק לו את הבניה הלא חוקית שלו, אני חושש שזה באשמתי ויתכן שאני חייב בנזקים.

תשובה:

שלום וברכה,

לכתחילה אסור היה להלשין לעירייה ויש בדבר משום איסור 'מוסר'. 

לגבי חובת תשלומים, קשה לחייב את המלשין כיון שלא ברור שהנזק הגיע ממנו, ולא ברור שהיה יכול להציל בעניין אחר, וגם שי"א שאם התכוון לטובת עצמו אין חיוב תשלומים. ראה במקורות.

חשוב לציין שאם היה לוקח זמן עד שילך לבית דין ובינתיים הוא הורס את השטח הפרטי של השכן, מותר להלשין מיד לעירייה ולא צריך לפנות לבית דין.

בהצלחה.

מקורות:

נחלקו הראשונים אם מסר את חברו כשכוונתו הייתה לתועלת עצמו, י"א שחייב לשלם כדין כל מוסר, ויש פוטרים. הרמ"א סימן שפח סעיף ה הביא את ב' השיטות והש"ך הכריע כשיטות שחייב לשלם. וכ"פ בערוך השלחן שם סעיף יח. והוסיף הש"ך (ס"ק כו) וכתב שאפשר שאין מחלוקת בדבר ולכו"ע אם היה יכול להציל בעניין אחר חייב לשלם. סובר שאולי אין מחלוקת בדבר. אולם בביאור בגר"א סובר שנחלקו הראשונים במוסר שהתכוון להציל לעצמו.

אם הלשין לפקחים רק על הדשא סינטטי שפורס ולוקח לשכנים, וההלשנה גרמה נזק על בנייה לא חוקית, חייב המלשין לשלם אף על הנזק שסובב מההלשנה, כמו שמבואר במרדכי והובא בש"ך הנ"ל: "ומעשה הי' בקולניא"ה בא' שהפקיד אצל חבירו פקדון לימים כפר לו ולקח המפקיד את שלו בידי עכו"ם ומתוך כך העלילו על הנפקד והפסיד הרבה ופסק הרב דאם אפשר למפקיד להציל את שלו בענין אחר חייב כמו הי' לו לשמטו ולא שמטו וכ"פ רבינו יקר עכ"ל". מבואר שאם הלשין חייב לשלם על הנזק שהסתובב מכך.

במקרה שלך שניתן להניח שאתה סבור שהיו עוד מלשינים, וכן יש לצרף שאולי לא הייתה אפשרות אחרת לעצור אותו, ונראה שלא היה מגיע לבית דין, וממילא אין איסור מוסר. וכן יש לצרף את השיטה של הרמ"א שאם התכוון לטובת עצמו אינו חייב לשלם. ולכן אין אפשרות לחייב אותך.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל