לתרומות לחץ כאן

סבון אסלה בשבת / מטריה בשבת

שאלה:

שאלה מספר 1:
למה סבון-שצובע מים באסלה, -אסור-בשבת.
-אבל הורדת מים ב-אסלה,
-כן-מותרת,
= מים-שמסירים
לכלוך-שגם צבע
את המים, -כן-מותרת ? [והרי לא בכל המקרים הלכלוך באסלה הוא בלי-צבע = שקוף.].

שאלה מספר 2:
למה מטריה-נגד הרטבות-בגשם,
-אסור-לפתוח/לסגור-בשבת,
אבל מכסה-אסלה, -כן-מותר לפתוח/לסגור-בשבת ?

תודה,

תשובה:

שלום וברכה

לדעת האוסרים סבון אסלה, הסיבה היא משום שי כוונה לתת צבע במים ככדי לתת תחושת נקיון, זו הסיבה שעושים סבון כזה עם צבע.

[שו”ת קנין תורה ח”ב סי’ סז, אוסר בין מטעם צביעה [חשש דאורייתא] ובין מטעם מוליד ריח [איסור דרבנן]. וכ”כ במנחת שלמה ח”ב סי’ יד, שהואיל ולפי מה שנתברר לו אף מוסיפים מעט שקלים על הצבע, נראה שחלק מהכוונה היא לתת מראה נקי למים ותחושה של נקיון תמידי, וממילא יש לאסור. אמנם בשו”ת ציץ אליעזר חי”ד סי’ מז, ושו”ת באר משה ח”ח סי’ כב, ושו”ת אז נדברו חי”ב סי’ יג התירו באופן הנ”ל. ובאז נדברו הביא ששמע שגם הגרי”ש אלישיב שליט”א מתיר].

גם לגבי כיסוי אסלה, מדובר בפעולה שתכליתה כיסוי ולא הצללה, בעוד שמטריה עשויה כדי להיות תחתיה.

[הסיבה שפסקו האחרונים שאוסר לפתוח מיטריה בשבת (או ללכעם עם מטריה פתוחה משום שזה נחשב לאהל שאסור לעשותו בשבת. ראה שו”ת נודע ביהודה תניינא או”ח סי’ ל’. והאריך בזה בביאור הלכה סי’ שטו סעי’ ח’ ד”ה טפח. וראה עוד בחזו”א או”ח סי’ נב סק”ו ששלל את הטעם משום אהל. וכתב לאסור מסיבה אחרת עיי”ש. וראה עוד בשמירת שבת כהלכתה פרק כד הערה כא].

הצטרף לדיון

4 תגובות

 1. רשמתם: "לדעת האוסרים
  סבון אסלה, הסיבה היא משום שיש כוונה לתת צבע במים ככדי לתת תחושת נקיון,
  זו הסיבה שעושים סבון כזה עם צבע."
  -אבל זה מאוד-דומה
  גם בהורדת מים מהמיכל-הדחה/ניאגרה ל-אסלה.
  -מורידים מים-שקופים
  בשביל לתת תחושת-ניקיון,
  וזה לעיתים קרובות משנה את הצבע של המים, חזרה לשקוף, אחרי שהם נצבעו לצבע-שאינו-שקוף,
  -מהפסולת-שנכנסה בהם.
  -אז האם לדעת מי שאוסר סבון-עם-צבע, -אסור גם להוריד מים מהמיכל-הדחה/ניאגרה
  ל-אסלה, -במהלך-השבת ?

  תודה,

 2. ועם הסבון המטרה
  אינה רק לצבוע
  את המים לשם תחושת נקיות,
  -אלא למנוע מאנשים
  לרצות לשתות הסבון,
  כאשר הוא עדיין ב-בקבוק. כשזה לא שקוף
  זה לא נראה כמו מים,
  ומרחיק מטעויות-בזיהוי.

  שאלה בנושא קרוב:
  האם קיים הידור מצווה -לבנות בבית הפרטי, בית-כיסא שלחלוטין אינו מצריך מים,
  -כדי לפנות את הפסולת.
  ככה שלא יצבעו מים בגלל הפסולת , ולא ימחק את הצבע שנוצר-מהפסולת, -בעת הורדת מים ממיכל-ההדחה/ניאגרה.
  דוגמאות:
  משתנה, -שאין בה מים.
  -ולכתחילה קיים בה רק פתח ניקוז. [.-כמובן קיימת אפשרות להוריד מים גם במשתנה,
  אבל יתכן שזה פחות הכרחי.]
  או
  בית כיסא עמוק,
  שאפשר להוריד בו מים
  לעיתים רחוקות יותר.

  תודה,

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל