לתרומות לחץ כאן

התחיל ברכה לבטלה – לסיימה על מאכל שלפניו

שאלה:

התחיל לברך בטעות ברכה שלא צריכה ונזכר לאחר אמירת ".. מלך העולם" בטעות, האם ניתן להמשיך את הברכה לברכה אחרת שכן צריכה?
דוגמא 1: בא לברך שהכל על משקה ורוצה להמשיך למזונות
דוגמא 2: בא לברך על נטילת ידיים בבוקר ורצה להמשיך לאחת מברכות השחר

תשובה:

שלום וברכה

שאלתך אינה פשוטה כלל, והיא תלוי בסוגית הגמרא בברכות יב ע"ב ושיטות הראשונים בהבנתה המובאות בשו"ע סי' רט סעיפים א' ב', למעשה נפסק שם שמספק אם לקח כוס שיכר וסבר שהוא יין והתחיל לברך על דעת שזה הגפן ורואה שזה יין וסיים שהכל נהיה בדברו יצא ידי חובה, ואפילו סיים הגפן ותיקן בתוך כדי דיבור יש סוברים כך, לכן פסק באשל אברהם בוטשאטש שם, שאף לכתחילה אם קורה כזה דבר, מותר לסיים בברכה אחרת כדי לחסוך ודאי ברכה לבטלה ולהשאר בסוג של ספק ברכות שהוא להקל.

מקורות:

שולחן ערוך אורח חיים הלכות ברכת הפירות סימן רט

סעיף א

לקח כוס של שכר או של מים ופתח ואמר: ב"א ה' אלהינו מלך העולם, על דעת לומר שהכל, וטעה ואמר: בפה"ג, אין מחזירין אותו מפני שבשעה שהזכיר שם ומלכות שהם עיקר הברכה לא נתכוין אלא לברכה הראויה לאותו המין; ויש אומרים שאם לקח כוס שכר או מים וסבור שהוא של יין ופתח: ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם, על דעת לומר בורא פרי הגפן, ונזכר שהוא שכר או מים וסיים שהכל, יצא. הגה: וכ"ש אם היה בידו יין וסבור שהוא מים ופתח אדעתא לומר שהכל, ונזכר ובירך בורא פרי הגפן שיוצא, שהרי אף אם סיים שהכל יצא (טור).

סעיף ב

לקח כוס של שכר או מים, ובירך: ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם בפה"ג, ותוך כדי דיבור נזכר שטעה, ואמר: שהכל נהיה בדברו, וכך היתה אמירתו: ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם בורא פרי הגפן שהנ"ב, יצא. הגה: ואם היו אחרים שותים ג"כ ויין לפניהם ודעתו ג"כ על יין שהיה סבור שבכוסו יין, ובירך בפה"ג, ונמצא אח"כ שבכוסו מים או שכר, כשחוזר ושותה אח"כ יין א"צ לחזור ולברך, ויוצא בברכה שבירך על כוסו אף על פי שהיתה בטעות, דהא דעתו היה לשתות ג"כ שאר יין, גם הוציא האחרים ששותין שם, ולכן ברכתו ברכה (תשובת מהרי"ל סי' צ"ב).

הצטרף לדיון

תגובה 1

  1. שלום וברכה
    לעניות דעתי כוונת השואל במקום שהמברך טעה בברכה כלומר במקום שאדם בירך שהכל ואז שכח ובירך שוב שהכל והגיע עד מלך העולם אין יכול לתקן ברכתו וחייב לומר בשכמ"לו(האשל אברהם דיבר שטעה בלשונו כלומר הברכה הייתה בלי מטרה אז יכול לנתב את ברכתו לברכה אחרת )אבל אצלינו הברכה הייתה עם כוונה בטעות
    יישר כח!!!!

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל