לתרומות לחץ כאן

ברכת מרק עם שקדי מרק

שאלה:

מה מברכים על מרק ירקות טחון שהוספתי בו אחרי הבישול שקדי מרק או קוסקוס(המ"ב קס"ח סקמ"ה כותב שצריך שיאפו ביחד)

תשובה:

שלום רב.

יש כאן שני נושאים: האם נחשבים מאכל אחד, ואם אינם רק תבלין:

לגבי הנושא הראשון – האם הם מאכל אחד ונברך רק מזונות, הכלל הוא שכל מה שנאכל יחד ונחשב לאנשים כמאכל אחד לא צריך שיתבשל יחד, וכמו סלט פירות או אפילו ופל שהשוקולד לא נאפה עמו, וכך גם במרק עם שקדים.

ולגבי הנושא השני:

אם יש במרק כמות גדולה וחשובה מהם, כך שהם לא רק תבלין אלא מעיקר המאכל ונאכלים כדי לשבוע גם מהם, מברך עליהם ופוטר את המרק. ואם יש רק כמות קטנה, מברך על המרק ‘שהכל’ ועל הקרוטונים או על השקדי מרק ‘בורא מיני מזונות’, ועדיף לברך את ברכת ה’שהכל’ על דבר אחר לפני אכילת המרק.

ואם יש במרק מעט מאוד שקדי מרק, והאוכל את המרק אינו מחשיבם כלל, אלא אוכלם כיון שהם נמצאים אצלו בצלחת, אינו צריך לברך עליהם כלל.

לסיכום, כיון שקשה קצת להגדיר אם זה בא לשובע או כתבלין למרק, אני מהדר בל"נ לברך בתחילה מזונות על שקדי מרק שאינם במרק בנפרד, ולברך על המרק לפני נתינת השקדים ברכת שהכל, ורק אחר כך אוכלם יחד.

מקורות:

משנה ברורה רח,כג, וספר וזאת הברכה פרק י”ב. ור’ בספר שערי הברכה פרק י”ז הערה ק”א מה שהביא בזה.

הצטרף לדיון

8 תגובות

  1. התייחסתי בתוך הדברים, שהנושא של התבשלו יחד אינו הכרח, אלא כל דבר שנחשב כמאכל אחד דינו כך. למשל וופל שוקולד, הוופל נאפה בנפרד ומריחת השוקולד נעשית אחר כך, ואעפ"כ זה מאכל אחד, לגבי מרק עם שקדי מרק זה תלוי קצת בהסתכלות וזה מה שהתייחסתי בתוך הדברים. אגב הגדרה זו ושאינו בדוקא והעיקר האם נחשב מאכל אחד או שנים, שמעתי מהרב שלום גלבר שליט"א מחבר ס' ארחות שבת. זה גם מוכרח מנידון סלט פירות וכו'.

  2. זה סימן להגדרתם כמאכל אחד, כי בדרך כלל זה המגדיר, אבל זה לא מחייב והכל לפי הענין. הרעיון שלו היה רק לענין זה שאם אני לוקח אורז מבושל ואפונה מבושלת ומערבבת קצת בצלחת, זה לא נחשב מאכל אחד.

  3. לא זכיתי להבין האם באורז ואפונה אין דין תערובת?הרי שיטת המ"ב ידועה בסי' רי"ב דתערובת שהולכים אחרי הרוב זה גם שניכר"(דלא כחיי אדם) ובודאי כה"ג ילכו אחרי הרוב או אם יש חמשת מיני דגן נלך אחריהם וכמבואר שם בביאור הלכה. ואכתי לא הבנתי באיזה מקרה איירי המ"ב בקס"ח

  4. שייך מאוד, מה שאמרתי זה שכאשר הם בושלו ונפרד ואדם צערבב לא קצת בצלחת שלו עצמו, זה עדיין שני מאכלים, דברי המשנה ברורה נאמרו כדי להגדיר מתי זו תערובת שיוצרת מאכל אחד, ומתי מדובר בסך הכל בצורה נוחה לאכילה.

  5. הפתרון שהרב הביא לברך על שקדי מרק שאינם מצלחת המרק בנפד ב.מ.מזונות ואז שהכל על המרק עצמו הוא מצויין,אלא שכדאי מאוד לכוון כוונה נגדית בברכת מזונות שלא לפתור את המרק עצמו ואז יוכל לברך שהכל על המרק מבלי להכנס לספק ומבלי צורך להשתמש בכלל דל 'אומדנא דמוכח' שאינו מוסכם על כל הפוסקים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל