לתרומות לחץ כאן

השליך בקבוק זכוכית לאש והתפוצץ הבקבוק והזיק

שאלה:

בישיבה גדולה עשו הבחורים מדורה לשרוף את פתילות נרות חנוכה. הגיע בחור וזרק בקבוק זכוכית עם שמן לתוך האש. הבקבוק התנפץ ורסיסיה עפו לכל עבר. בחור שעמד בקרבת מקום ניזוק כל החליפה שלו מהרסיסים. האם הבחור שזרק חייב לשלם על החליפה או שיש לומר שיהיה לו לבחור הניזוק לברוח?

תשובה:

שלום וברכה,

הבחור שהשליך את הבקבוק חייב על הנזקים שנגרמו בגין השלכת הבקבוק. החיוב הוא מדין אש, כיון שהניח את הבקבוק במקום שעלול להתפוצץ. ולמרות שהיו אנשים בסביבה שראו ולא ברחו חייבים לשלם להם על הנזק.

בהצלחה.

מקורות:

השליך בקבוק זכוכית לאש והבקבוק התפוצץ חייב המשליך כדין מניח אבנו סכינו ומשאו על שפת הגג ונפלו ברוח מצויה שחייב מדין אש – גמרא ב"ק ו, א.

הבחור שהיה בסמיכות והיה יכול להיזהר לא פוטר את המזיק כמבואר בשולחן ערוך חושן משפט סימן תיח סעיף יח: "הניח לחבירו גחלת על לבו, ונשרף, פטור, אפילו התרו בו; שלא היה סבור שלא יסלקנה שאין דרך שיניח אדם עצמו לשרוף כדי שיהרג חבירו. אבל אם הניח גחלת על בגדו של חבירו ונשרף, חייב, שאינו חושש לסלקו כיון שזה חייב לשלם לו". הרי לנו שבנזקי ממון לא חייב הניזוק לברוח ויכול להישאר ואם יהיה נזק יתחייב המזיק לשלם.

עדיין היה ניתן לפטור את המשליך הבקבוק שהרי פיצוץ הבקבוק מהווה סכנה גם לגוף של העומדים והיה עליהם להסתלק, וא"כ נפטור את המשליך גם על נזקי ממון. אבל נראה יותר שאין זו טענה לפטור, כיון שלא ברור שיהיה נזק, ואינו דומה לגחלת על בשרו שהיה לו להשליכה, וממילא אין כאן טענה מדוע לא הסתלק, ולא ניתן לומר שהניזק הזיק את עצמו שנשאר לעמוד שם. ולא יכול המזיק לומר סבור הייתי שכולם יברחו, ולכן חייב לשלם. 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל