לתרומות לחץ כאן

שמיעת קידוש והבדלה

שאלה:

האם בקידוש ובהבדלה חייב לשמוע מילה במילה .וכן אם לא ענה אמן .האם יצא ידי חובה.או לא ענה אמן או ענה לפני סיום הקידוש?האם יצא ידי חובה?

תשובה:

חובה לשמוע את עיקר הקידוש, דהיינו מ"ברוך אתה… אשר קדשנו במצוותיו ורצה בנו…", פסוקי ויכולו שקודם לכן אינו מעכב. במדיה ולא שמעו את כל הברכה, אם שמעו את עיקר הקידוש דהיינו "ברוך…אשר קדשנו במצוותיו ורצה בנו, ושבת קדשו באהבה וברצון הנחלנו זכרון למעשה בראשית, זכר ליציאת מצרים, ברוך אתה ה' מקדש השבת" יצא ידי חובה, אך אם החסיר מילים ממילים אלו לא יוצא ידי חובה.

גם מי שלא ענה אמן יצא ידי חובה, ויש להקפיד לא לענות לפני סיום הברכה כי זה הפסק והחמצת המילה האחרונה, מלבד האיסור של אמן חטופה.

מקורות:

שו"ע או"ח סי' ריג ס"ג שצריך לשמוע כל הברכה "כולה מתחילתה ועד סופה", אך שם מדובר על ברכה קצרה ["ברכות הנהנין"] והטעם שאם חיסר אפילו מילה אחת מהברכה הרי חיסר את עיקר הברכה, שאין משמעות למילה "פרי הגפן" בלי "בורא", וכן אין משמעות לברכה "בורא האדמה" אם לא אמר "פרי האדמה", אך בקידוש שהוא "ברכה ארוכה" צריך להיזהר שלא להפסיד את המילים שהם מעיקר הברכה וכמ"ש המשנ"ב (ס"ק יט) ושעה"צ (שם סק"כ) ע"ש.

ועי' קיצור שו"ע (סי' קלה סעיף ו) שכתב "כשאוכלים כמה בעלי בתים בסוכה אחת ויש שם גם הנשים ושאר בני בית שצריכין לשמוע היטב את הקידוש לצאת בו, אם יקדשו כל הבעלי בתים ביחד, תרי קלי לא משתמעי, ולא ישמעו היטב את הקידוש, על כן טוב יותר שיקדשו בזה אחר זה".

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל