לתרומות לחץ כאן

לימודי חול לפני שבת

שאלה:

שלום כבוד הרב
הבנתי שיש עניין לא לעשות מלאכה שעתיים לפני שבת. רציתי לשאול האם זה רק מנהג או שיש איסור לעשות מלאכה.
אני סטודנטית ועמוס מאוד עכשיו לקראת התקופת מבחנים. ממש כל שעה חשובה ביום. אסור ללמוד בזמן הזה? ואם זה אסור – לנוח עד כניסת שבת מותר?
תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה

נחלקו הדעות, אם מה שאמרו העושה מלאכה בקביעות בערב שבת מזמן המנחה ולמעלה הכוונה למנחה גדולה או מנחה קטנה, והסומך להקל לעשות מלאכה עד מנחה קטנה כשיש לו די זמן אחר כך לצרכי שבת – לא הפסיד. אולם לאחר זמן מנחה קטנה אסור לעשות מלאכה בקביעות אפילו אם יש זמן לצרכי שבת, דין זה הוא תקנת חכמים ואסור לבטלו, והעושה מלאכה בזמן זה אינו רואה סימן ברכה מאותה מלאכה. מלאכה אקראית כמו זו שתיארת, אני מניח שלא כל שבוע יש לחץ בלימודים, עם כל הכבוד… אינה אסורה. [כאשר המלאכה נעשית לכבוד שבת ודאי מותר] לנוח ודאי מותר וראוי.

אבל מה שהכי חשוב!!! אינני יודע מי את ומה המצב, אבל אם את בבית ההורים ולא בבית מלון, חובה לסייע בהכנות בבית, לא להשאיר לאמא… גם אם את סטודנטית… חלק מהלימוד הראוי הוא גם איך לנהוג בין אנשים, זו אוניברסיטת החיים, והיא מלמדת להטות כפף בכל עת שנדרש, ולפני שבת, בפרט שבתות החורף, זה מאוד נדרש.

שבת שלום ומבורך.

מקורות:

מקור דין זה בגמרא בפסחים נ ע”ב, ובמרדכי שם כתב שזמנו ממנחה גדולה – משש שעות ומחצה וכ”כ הטור בסי’ רנא, אולם רש”י שם כתב שהזמן הוא מתשעה שעות זמן מנחה קטנה, ובשו”ע שם הביא את שתי הדעות ולא הכריע ביניהן, וראה מגן אברהם וביאור הגר”א שם שהעיקר כדעת המקילים, וכן נראה שם מדברי הט”ז אליה רבה ושו”ע הרב. וכ”כ במשנה ברורה שם ס”ק ג.

על כך שמדובר ממש באיסור דרבנן, ראה פרי חדש סי’ תצו ס”ק יח ופרי מגדים סי’ רנ מש”ז ס”ק א.

הגם שנהגו שלא לעשות מלאכה ביום שישי לאחר חצות אלא לצורך שבת, המדובר הוא דוקא במשהו קבוע ולא מלאכה אקראית. על גדר המלאכות האסורות ביום שישי ראה שו"ע סי' רנא ס"א מג"א ס"ק ה וט"ז ס"ק ב ובביאור הגר"א שם. על כך שבאקראי מותר, ראה אור זרוע הל' ערב שבת סי' יג, וברמ"א שם.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל