לתרומות לחץ כאן

שיעור הגליון במגילת אסתר

שאלה:

כמה צריך להיות הקלף במגילה אסתר רווח למעלה ולמטה לפני השורות ? וכמה נחשב בדיעבד כיוון שהיום רוב הקלפים מגיעם עם פחות מ 2 אצבעות ופחות מ 3 למטה?? תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה

העברתי את שאלתך להגאון רבי מנחם יהודה גרוס שליט"א ראש לשכת הקודש והשיב לי כך:

כמה שיעורים נאמרו בזה, ואפרט בקצרה. ואם חשקה נפשך במורם, בבקשה יעוי' בסוף.

במנחות (ל ע"א) שיעורי הגליונות בס"ת, בין העמודים ב' אצבעות, למעלה ג' אצבעות, ולמטה ד' אצבעות. וסימנך ב'ג'ד'. ובחומשים שיעורי הגליונות על זה הסדר א'ב'ג'. ובטש"ע (יו"ד רסי' רפג) נביא [וכתובים], אין קדושתו כס"ת אלא כחומש.

ונחלקו בהגדרת האצבעות בחומשים ונ"ך, לדעת הב"י אינן כשיעור אצבע הרגיל היינו גודל, אלא כשיעור האצבע הסמוכה אליו [היא האצבע למדידת שפורפרת הנוד]. ולדעת הב"ח הן האצבעות בחומשים ונ"ך, והן האצבעות בתורה, כולן בגודל.

וענין אחרון, מח' ראשונים בכתיבת מגילת אסתר, אם מעמדה כס"ת וכן דעת ר"ת (בהגמ"י פ"ב דהל' מגילה ס"ק נ), וכוותיה נקטו פוסקי אשכנז, כהמג"א, משנ"ב ועוד. או דינו כשאר ספרי נ"ך, כן דעת הר"ן (מגילה יט ע"א), וכן נוקטים חכמי הספרדים, כהקול יעקב, יביע אומר וחזו"ע ועוד.

נמצא א"כ, מגילה בכתב ב"י, יכול להחמיר כמנין שיעורי אצבעות דס"ת ב'ג'ד' ולא כחומשים א'ב'ג', ועוד היד נטויה אם לעשות כאצבעות הב"י היינו אצבע הסמוכה לגודל [1.8 לחזו"א, 1.5 להגרח"נ], או כהב"ח בגודלין רגילים [2.4 לחזו"א, 2 להגרח"נ].

עוד נדון בפוסקים, אם מדידת הגליונות מהמקום שכלה ראש הלמ"ד ורגלי הכפי"ן ושאר הפשוטין [מלאכת שמים], או מגגי האותיות מבלי להתחשב בהנ"ל [קסת הסופר, מקדש מעט], או למדוד מהשרטוט העליון, ומהשרטוט התחתון [פרישה], והמנהג המקובל ככקסת הסופר.

המורם: שיעורי הגליונות מהקל לחמור, כהמקובל ונהוג על פי שיעורי הגרח"נ.

א] כשיעור חומשים א'ב'ג', ובאצבע הסמוכה לגודל [של 1.5 ס"מ]: 1.5,   3,   4.5  וזה השיעור המקובל שעושים מוכרי הקלפים בסתמא.

ב] כשיעור חומשים א'ב'ג', ובאצבע רגיל [של 2 ס"מ]: 2,  4,  6

ג] כשיעור ס"ת ב'ג'ד', ובאצבע הסמוכה לגודל [של 1.5 ס"מ]:

ד] כשיעור ס"ת ב'ג'ד', ובאצבע רגיל [של 2 ס"מ]: 4,  6,  8

ואם הולכים על שיעורי חזו"א, החשבון הוא כזה:

א] כשיעור חומשים א'ב'ג', ובאצבע הסמוכה לגודל [של 1.8 ס"מ]: 1.8,   3.6,   5.4 

ב] כשיעור חומשים א'ב'ג', ובאצבע רגיל [של 2.4 ס"מ]: 2.4,  4.8,   7.2

ג] כשיעור ס"ת ב'ג'ד', ובאצבע הסמוכה לגודל [של 1.8 ס"מ]: 3.6,   5.4,   7.2

ד] כשיעור ס"ת ב'ג'ד', ובאצבע רגיל [של 2.4 ס"מ]: 4.8,   7.2,   9.6  [יש לציין, שבשיעור זה יש לתת הדעת שהכתב צ"ל רבה על הגליונות מעלה מטה, ומחמת כן יוצאת מגילה גדולה מאוד ובכתב גדול מאוד, עלות הקלף לבד כמה אלפי שקלים, והכתיבה לאין ערוך, דבר שלא נהגו אבותינו מימות אסתר ועד לפני כמה עשורי שנים, וד"ל].

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל