לתרומות לחץ כאן

אמירת הריני כפרת משכבו בחודש הי"ב

שאלה:

בס"ד מנהגנו שלא אומרים קדיש בחודש הי"ב בגלל שלא יראה שהאב רשע שמשפטו י"ב חודש תמימים, א"כ מדוע אמירת הריני כפרת משכבו היא גם בחודש י"ב כמש"כ בשו"ע [והטעם שאומרים כן רק י"ב חודש מבואר שם שזה בגלל שמשפט רשעי ישראל עד י"ב חודש] ומדוע בחודש הי"ב כן אומרים ומאי שנא מקדיש

תשובה:

בספר קיצור דברי סופרים פרק סד סעי' כג הביא בשם הט"ז, שכיון שנהגו שלא לומר זכרו לברכה לחיי העולם הבא עד י"ב חודש, ממילא מוכרחים לומר הריני כפרת משכבו, כי לא לומר כלום, לא זה ולא זה, הוא דרך זלזול. ועיין שם שהעיר לדעת החולקים על הט"ז ומתירים לומר זכרו לברכה לחיי העולם הבא גם בשנה הראשונה. כמו כן, יש שהביאו מדברי היעב"ץ בסוכה כ' שהרינו כפרת משכבו ניתן לומר גם לאחר י,ב חודש אף שאין חיוב, ולכן לא ניכר כל כך הדבר ולא נראה שמחזיק אביו כרשע.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל