לתרומות לחץ כאן

כשרות עד לקידושין

שאלה:

כמה צריך לחשוש לחזר אחרי עד כשר?
באופן שמדובר בעד ירא שמים ויהודי שומר מצוות. האם צריך לחשוש שמא גזל וכד'
ומה הדין במציעים לו להיות עד, והוא חושש על עצמו, שמא במהלך חייו לא נזהר בממון בכל מיני עניינים [כגון בדינא דמלכותא או בשוגג, או ספק אם למד בכולל ברצינות הנצרכת למלגה וכד'].
האם צריך לחשוש להיות עד?

תשובה:

שלום רב,

אם הוא חושש על עצמו הוא לא צריך להיות עד. באופן כללי ודאי שאדם שמוחזק לירא שמים לא צריך לחשוש שמא הוא פסול.

צריכים לדעת עוד נקודה, נניח הוא לא נזהר בדינא דמלכותא וכד'. עדיין הוא לא נפסל לעדות. כדי להיפסל לעדות הוא צריך להיות מודע לכך שזה איסור. אבל אם יש לו איזה הוראת היתר אפילו אם מעיקר הדין זה לא נכון הוא לא נפסל. כך למעשה מבואר בב"מ ה' וכך נפסק בשו"ע בהלכות עדות סי' לד. ויש לכך כמה דוגמאות בפוסקים. ראה בשו"ת רע"א קמא סי' צו שדן בכשרות עד שנוהג התגלח בתער, ומדבריו נראה שאם העד אינו מודע לחומרת העבירה אינו נפסל. וז"ל: "א"כ י"ל דהשחתה בתער דנתפשט בעו"ה אצל הרבה לא חשב שזהו איסור כ"כ דלא משמע להו לאינשי דאסור, וכאשר באמת נזכר בג"ע דהשיב להמוכיח שהרבה אנשים חשובים עושים כן, וכיון דבאמת פשתה המספחת בזמנינו גם לאותן הנזהרים בשאר דברים נדמה להם דאינו איסור כ"כ".

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל