לתרומות לחץ כאן

מקום הבימה בבית הכנסת

שאלה:

יש כאן מניין שמתפלל נץ בישיבה. כאשר הזמן מתאחר והתפילה ארוכה הישיבה צריכה את הבית מדרש למניין שלהם לפני שהמניין הראשון מסיים אז ה מניין נץ מתפלל בחדר אוכל. ואז לוקחים שולחן ומייחדים אותו לבימה. האם זה צריך להיות באמצע או שאפשר גם בצד או מקדימה? למיטב זיכרוני הרפורמים התחילו עם להזיז את הבימה ועל זה יצאו כל רבני התקופה בחרם נגד השינוי הזה

תשובה:

שלום וברכה

ככל שמדובר במשהו אקראי אין קפידא. לגבי בית כנסת קבוע ראה במקורות.

מקורות:

מקום הבימה לכתחילה באמצע בית הכנסת, העמוד של החזן יש נהגו שהוא לפני ארון הקודש ויש נהגו שהוא לימין ארון הקודש, וכל אחד יעשה כמנהגו.

כתב הרמב”ם (פרק יא מהלכות תפילה הלכ ג’): “מעמידין בימה באמצע הבית כדי שיעלה עליה הקורא בתורה או מי אשר אומר לעם דברי כבושין כדי שישמעו כולם, וכשמעמידין התיבה שיש בה ספר תורה מעמידין אותה באמצע ואחורי התיבה כלפי ההיכל ופניה כלפי העם”. וכתב הכסף משנה (בעל השולחן ערוך): “ואל תשיבני מהבימות שבונים בימים האלו בקצת מקומות בסוף בה”כ ולא באמצע וכן התיבות שעליהם מניחים התורה שהם בסוף הבימות לא באמצע כי העמדה באמצע אינו מהחיוב אך הכל לפי המקום והזמן שבאותם הזמנים שהיו בתי כנסיות גדולים עד מאד היו צריכים להעמיד הבימה באמצע כדי להשמיע לכל העם אבל בזמנים הללו שבעונותינו בתי כנסיות שלנו הם קטנים וכל העם שומעים יותר נוי הוא להיות לצד אחד מלהיות באמצע”.

רבים מהפוסקים כתבו שיש לעשות את הבימה דווקא באמצע (שו”ת משיב דבר ח”א סי’ טו, שו”ת חתם סופר או”ח סי’ כח, ועוד פוסקים). והחתם סופר שם כתב טעם נוסף מדוע הבימה באמצע ביהכ”נ בגלל שקוראים עליה את פרשת הקרבנות, ואם כך זה דומה למזבח שהיה מסובבים אותה בסוכות. אולם נראה יותר שעיקר הנחרצות של הפוסקים שלא לשנות את המנהג היה בגלל התנועה הרפורמית. וראה מה שכתב בביאור הלכה סי’ קנ ד”ה באמצע ביה”כ: “ובעו”ה באיזה מקומות פרצו מנהג קדומים זה והתחילו לעשות הבימות סמוך לארון הקודש מפני שרצו לילך בדרכי העו”ג כמו שעושין בהיכלות שלהן [שקורין טעמפיל] ויש לקרוא עליהן וישכח ישראל עושהו ויבן היכלות וכבר האריכו הפוסקים האחרונים בגנות האנשים האלה”.

וכן כתב בשו”ת אגרות משה (או”ח ב’ סי’ מב): “בדבר בימה באמצע ודאי יש לעשות באמצע אבל לענין להתפלל בביהכ”נ שלא עשו באמצע איני רואה לאסור, ומה שאומרים שבהונגריה אסרו לא ידוע זה בברור ומסתבר שהיה זה רק במקומות ההם שעשו זה בשביל רעפארם [=הרפורמים] כי במקומות ההם היה זה מהתחלות מעשה הרעפארמער הרשעים אבל במקומות אחרים שאין כוונתם בשביל רעפארם אלא בשביל שיהיו יותר מקומות ועוד טעמים כאלו אין לאסור מלהתפלל שם, כי אין זה מעיקרי דיני קדושת ביהכ”נ”. ומ”מ מסיים שם שודאי אסור לשנות מהמנהג.

בשו”ת מחנה חיים חלק ג’ סימן י’ הביא טעמים נוספים מדוע הבימה צריכה להיות דווקא באמצע בית הכנסת וכן בשו”ת דברי ישראל סי’ ס”ב. ועי’ בשו”ת מנחת יצחק חלק ג’ סימנים ד’ – ז’ וחלק ה’ סי’ כ”ב שהאריך בזה וכתב שבמקום הדחק אפשר להקל להזיזה, אך אין להצמידה לארון הקודש כמנהג הרפורמים.

רבני בית הוראה
רבני בית הוראה

הצטרף לדיון

2 תגובות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל