לתרומות לחץ כאן

מזוזה שנפלה – ברכה על קביעתה

שאלה:

מזוזה שנפלה ולאחר שעתיים רוצים לקבוע בבית -מזוזה חדש, האם צריך לברך?

תשובה:

שלום רב

בענין זה של מזוזה שנפלה נחלקו הדעות, יש סוברים שכאשר מחזירים את המזוזה למקומה יש לברך על קביעתה, וכן הורו רבים מפוסקי אשכנז, ויש חולקים וסוברים שאין לברך וכן הורה הגר”ע יוסף, ונראה שלדעתם כל עוד הוא חוזר וקובע באותו היום אינו חוזר ומברך.

מקורות:

ראה פתחי תשובה סי’ רפ”ט ס”ק א, ומשום שדומה הדבר לטלית שנפלה מהאדם שלא במתכוין שעליו לחזור ולברך על לבישתה, כמבואר בשו”ע סי’ ח, וכ”כ במהר”ם שיק יו”ד סי’ רפה, ובערוך השולחן סעיף ד’, וע”ע שדי חמד מערכת מ כלל קכב, שו”ת מנחת שלמה ח”א סי’ סט, ותשובות והנהגות ח”ב סי’ תקנא.

אמנם בשו”ת יביע אומר ח”ג יו”ד סו”ס יז הביא משו”ת מהרש”ם ועוד פוסקים שסברו שאף בטלית אינו חוזר ומברך וכל שכן במזוזה שיש עליו חיוב להחזירה וממילא אין בזה היסח הדעת כל כך, ולכן כתב שהוא בכלל דין ספק ברכות להקל ואין לברך.

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל