לתרומות לחץ כאן

גניזת עיתונים חינמיים

שאלה:

עיתון שאני רואה זרוק ברחוב ואני יודע שיש בו כמה דברים של גניזה האם אני צריך להרים אותו או שבגלל שלא קראו בו לא צריך לגונזו (וא"כ אין לדבר סוף מחלקים היום הרבה עיתונים בחינם ויש אנשים שזורקים את זה ישר מהתיבה לפח הבנין)
תודה רבה

תשובה:

מדובר באמת במכשול גדול, כי זה שלא קראו בדברי תורה אינו מתיר לזורקם, זה רק מתיר שלא להגביה טפח מהקרקע ותו לא, וכבר עוררו על כך רבות ועד הגניזה הכללית ונפגשו עם הגרי"ש אלישיב שהורה בעקבות זה ליתד נאמן לסמן בכל עמוד את עמודי הגניזה כדי שלכל הפחות יקל על אנשים למיין את הגניזה, הם גם הולכים לבתי הדפוס לוודא שלא זורקים לפח שאריות הדפסה של ספרי קודש, ונותנים הכשר לבתי דפוס המקפידים על כך כהלכה, זו אכן בעיה גדולה.

הצטרף לדיון

11 תגובות

  1. לכאורה לאור הדיעות השונות בקשר לאופן/צורת הדפוס של זמננו, אפשר אולי ליעץ על מנת להסיר המיכשול הזה-שיקחו גוי נוצרי ממש שהוא מפעיל את הכפתור הראשי החשמלי זה שמפעיל את כל המכונות ההדפסה במיפעל, וממילא לא יהיה שום קדושה בדפים,וזה לכל הפחות יוריד עיקר הבעיה.

  2. אין הגיון לומר למין לכתוב ספר תורה… כשחכמים אמרו ספר תורה שכתבו מין ישרף, עומד מאחורי זה שאנחנו לא רוצים כאלו ספרי תורה…

  3. ידעתי גם הרגשתי מה שכמע"ת שליט"א כותב,אלא שקיצרתי למידי וכוונתי למשל באופן שלוקחים גוי 'לטינו' ממקסיקו נוצרי ממש שלא יודע מימיו ולא מיהדות בפרט ומשכירים אותו בשביל סתם להתקשר פעם ביום מתי שנוח לו למספר טלפון מסויים בארץ ישראל.(וכמו שחלק מהאורגניזציות של כשרות מתקשרים המשגיחים מארצות הברית לאיזה מפעל בסין שעל ידי מצלימות רואים לייף את הנעשה שם ,ועל ידי עצם ההתקשרות מצית אלקטרוני המכשיר בסין את התנור שם, וממילא יחשב הצתה זו לבישול ישראל). והוא על ה'סתם' מעשה הזה ישמח לעשות אותה בשמחה רק עבור קבלת תשלום, ולא יודע ומכוין במעשה 'הקוף' כלום,וגם אין עומדים עליו בכלל על ביצוע המעשה הזה.וממילא אפשר אולי שמכיוון שהוא לא מכוין לשום דבר שלילי או ריח מינות לנו, ומאידך סוף סוף כנוצרי אדוק אוהב כסף-בודאי אין בו בכוחו לקדש בהדפסה כלום, ומאידך לנו מכיון שלא מכווין ורק כמתעסק יחשב דהרי לא יודע כלל מה ההתקשרות שלו עושה,יתכן שאולי בשביל לא להכשיל את הרבים ולא לצער חלילה השי"ת שמו, שהוא הרי יודע הכוונה האמיתית בתרגיל זה,……יחשב הדבר אפשרי להסרת מכשול.

  4. עוד יש להוסיף,שבענין הידוע ששלוחו של אדם כמותו, בכל זאת המעולה הוא לעשות בעצמו.והנה דעת הט"ז שבאם משלמים ממון עבור הפעולה,נחשב לו כמו שעשה בגופו.ואולי אפשר לפי זה להניח שמכיון שהיהודי משלם על ההתקשרות אז באיזה מידה זה מוציא חלק ממעשה הגוי(וכמובן שמדובר שהוא לא עומד על גביו בזה כלל),ואמנם אין בה כוח קדושה בהדפסה,כי סוף סוף הנוצרי ימ"ש הדפיס.

  5. רב תודות לכבוד הרב שליט"א על תשובתו החשובה.- במחילה מאת כמע"ת,ואכן באופן חריג ולשם תועלת, מאחר והתשובה היא לא החלטית ממש,-… האם ניתן לבקש באופן יוצא מן הכלל, להעביר הדברים אל כבוד הרב ארלנגר שליט"א בכדי לזכות גם לחוות דעתו, והכל בבחינת על פי שניים יקום דבר.בהכרת הטוב אל כבוד הרב שליט"א,בהערכה וביראת הכבוד-שבתא טבא.

  6. לדעת השבות-יעקב (ח"א סי' ט"ו, מובא בשע"ת או"ח סי' של"ד ס"ק ט"ז; וכן בגליון מהרש"א יו"ד סי' רע"א סעי' ז', לט"ז ס"ק ח', ד"ה ולי נראה) יש קדושה בספרים הנדפסים ע"י גויים. לעומתם סובר בעל הלכות-קטנות (סי' ט"ו) שאין בהם קדושה. לכן הפתרון הזה אינו מועיל כל כך מחמת המחלוקת הגדולה שיש בדבר. ואכן כתבו ערוה"ש (יו"ד סי' רע"א סעי' ל"ט) והחזו"א (יו"ד סי' קס"ד ס"ק ג') דנו אם יש קדושה בספרים הנדפסים, ולמעשה החמירו בזה אף שכתבו שקדושתם פחותה. אמנם יש שהעירו שהם מתייחסים לשיטת ההדפסה בימיהם, שהיתה ידנית. אך בשיטה המודרנית החשמלית, יתכן שגם השבות-יעקב יודה שאין בהם קדושה, אבל אינני יודע מקור לחילוק זה.

  7. מאוד מודה לכבוד הרב שליט"א על תשובתו הבהירה והנפלאה.ואכן לזה בהתחלה בהתחלה התבססתי ( בתגובה הראשונה שלי ) לאופן /וצורה שכהיום נעשה הדפוס,ואחר כך עוד צירפתי גרמא ומתעסק לזה-ועל אף שעדיין זה לא הדרך המעולה והרצוי,אבל על מנת להסיר מכשול גדול זה, אולי מלכי רבנן יסכימו לדרך הלכתחילה שבדיעבד.א ליכטיגען שבת.

  8. שאלתך השקפתית ולא הלכתית, כלומר עד כמה שהבנו שאין בזה נפק"מ גדולה, ונקטינן שיש קדושה בספרים אלו, להרויח שיטות מסוימות שאינן להלכה, וספק מסויים שאין לו מקור ידוע, זה לא רווח גדול. אבל יתכן שזה עדיף מכלום.

  9. אמת אבל בשביל זה צירפתי בנוסף שלא מדובר בסתם גוי,אלא הגוי נוצרי אדוק-שפירושו שהוא נחשב כמו מין ,ולכן זה מתייחס הלכתי .

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל