לתרומות לחץ כאן

ביטול חמץ שנמכר לגוי

שאלה:

איך יכולים למכור החמץ בעת שכבר ביטלו בעת השריפה, ולפי"ז האם מוכרחים למכור לפני הביטול?

תשובה:

שלום וברכה

שאלתך זו אינה שאלה חדשה, אכן יש מחלוקת גדולה מאוד בין הפוסקים אם הביטול חל על חמץ שאדם מוכר, שהרי אם אתה מוכר אותו לגוי אתה לא מבטל אותו [ויש במחלוקת זו נפק"מ גדולה, שהרי יש שסברו שאף אם המכירה יש בה הערמה, כבר התיר התבואות שור הערמה בדרבנן, ובשו"ע הרב בקונטרס אחרון העיר, על פי שיטתו שם, שבחמץ הנמכר המכירה אינה חלה וממילא זה הערמה בדאורייתא ולא בדרבנן, ועל כן הוסיף כמה חומרות במכירה, כמו ערב קבלן ועוד]. ראה בענין זה עוד בישועות יעקב ובמקור חיים סי' תמח, שו"ת רמ"ץ ס' כט, חתם סופר או"ח סי' כב, עונג יו"ט או"ח כח ועוד רבים. יש סוברים שמה שנמכר אינו בטל, אלא שהוא מכור לגוי, ויש סוברים שאין סתירה בין הדברים. וכיון שגברא רבה הוא השואל כאן, אני בטוח שדי בנתינת מראי המקומות כדי שלהניח דעתכם.

ערב טוב.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. יש"כ על תשובתו שגילתה בקיאות רבה..
    ובודאי שאין לפקפק על מנהג המכירה שנהוג מקדמת דנא וכמו שכתב בחת"ס דהוא בלי פיקפוק ועי' מחצה"ש ס' תמ"ח ואכ"מ.
    כוונתי לשאול ממעלתכם המנהג שנוהגים בארה"ק ואם ניתן לקבל שני שטרות שהבוחר יבחר.
    תודה רבה ותזכו לסייעתא דשמיא בהוראה

  2. אין מנהג קבוע כל אחד לפי מנהגו, בספר משפט המכירה של ידידי ורב חביבי הג"ר עובדיה יוסף טולידאנו שליט"א אסף את כל השטרות הנהוגים בבתי הדין כיום בארץ ישראל, כדאי לעיין שם.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל