לתרומות לחץ כאן

נסיעה על גשר יהודית בתל אביב שנבנה בשבת

שאלה:

האם מותר לנסוע על גשר יהודית בתל אביב שנבנה בשבת?

תשובה:

שלום וברכה

מותר לנסוע על הגשר הזה. במידה וזה נעשה על ידי יהודים, תקף בזה הכלל האמור בשו"ע בתחילת סי' שיח שמעשה שבת אסור לעובר העבירה לעולם, ולשאר בני אדם במוצאי שבת [ויש שהחמירו במומר להמתין בכדי שיעשה, כלומר שיעבור הזמן שניתן היה לעשות את המלאכה במוצאי שבת. וצורך הענין, אם עבדו שם עשר שבתות יש להמתין עשרה ימים לאחר גמר הגשר – ככל שעבדו גם בלילות, ולא ניתן לומר שבימי החול כבר עבר זמן זה כיון שיכולים היו להשלים את השבת בלילות]. ואם זה נעשה על ידי גוי, אמנם בשו"ע בסי' רמד סעי' ג החמיר משום מראית העין שלא להשתמש בבית כזה, שנראה שנעשה בשליחותו, אבל כאן יש שתי סיבות שלא לחשוש לכך, ראשית אין מראית העין, הכל יודעים שמדובר ברשות ממשלתית ולא במשהו פרטי שאני שלחתי מישהו לעשות משהו, אמנם בזה לבד לא די, כיון שאדרבה, באופן זה התירו למכור רק לגוי ולא ליהודי אחר! אבל יש את המשנה ברורה שם בס"ק כ שכתב שנהגו לסמוך על רבינו תם שכיון שזה נעשה בקבלנות ולא הכריחו אותם לעבוד דוקא בשבת [המדינה לא הכריחה את הקבלן, נתנו לו תאריך יעד אבל יכול היה לעשות זאת בזמן אחר או בריבוי פועלים] יש להקל.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל