לתרומות לחץ כאן

מים אחרונים לנשים

שאלה:

שלום,
רציתי לשאול האם נשים מחויבות בנטילת מים אחרונים?
תודה רבה.

תשובה:

מעיקר הדין אין הבדל בחיוב מים אחרונים בין גברים לנשים, אולם התקבל שנשים פחות מקפידות על כך, כיון שבלאו הכי בזמנינו אין לנו מלח סדומית ועיקר טעם הנטילה הוא יותר על פי סוד.

מקורות:

על כך שחיוב מים אחרונים הוא גם לנשים, ראה מור וקציעה (או"ח סי' קפא), וכן משמע בערוך השלחן (סי' קפא ס"ה), וכ"כ בשו"ת שלמת חיים (סי' קיט, ובמהדו' ישנה ח"ד סי' ג) הליכות בת ישראל (פ"ג סעיף ה בהערה בשם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל) רבבות אפרים (ח"א סי' קמ אות ג), ילקוט יוסף (אוצר דינים לאשה ולבת פרק יא ס"א), אולם בשו"ת שבט הלוי (ח"ד סי' כג) כתב שהגם שמעיקר הדין אין חילוק בין נשים לאנשים, אולם מאחר ובשו"ע (סוף סי' קפא) כתב שיש אנשים שנהגו לא ליטול מים אחרונים, [כיון שבזמן הזה אין הטעם של מלח סדומית], הגם שלגבי אנשים החמירו על עצמם, נשים לא קיבלו חומרא זו ומשום כך לא מצינו כ"כ שנשים נהגו להחמיר בזה, וכ"כ בהליכות בת ישראל שם בשם הגר"י מרצבך שבאשכנז לא נהגו אף החרדים שנשותיהן תיטולנה מים אחרונים, וכן הביא בספר בירור הלכה (או"ח ח"א סי' קפא) בשם שו"ת מקוה המים (ח"ג סי' יז) שמאחר וכיום נהגו לאכול בכף ומזלג לא נהגו להחמיר בזה הנשים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל