לתרומות לחץ כאן

חובת גננת בשמירת החפצים של התינוקות

שאלה:

נתנו לי ילדים לשמור ואחת הילדות שברה את הבקבוק של חברתה. האם אני חייבת לשלם בדיני שמים?

תשובה:

שלום וברכה,

תינוק שמביא בקבוק לגננת, כיון שאין לו דעת כלל לשמור על החפצים שלו, מקבלת הגננת שמירה על החצים של התינוק, ולכן אם הגננת לא שמרה על התינוק והתינוק הזיק, חייבת הגננת לשלם. אם הגננת שמרה אלא שהתינוק זרק את הבקבוק תוך כדי אכילה, פטורה הגננת מתשלום הנזק.

בהצלחה.

מקורות:

חובת שמירה של המטפלת על בגדי הקטן

בחזון יחזקאל על התוספתא (ב"מ ח, א) "השוכר את הפועל לשמור לו את הפרה לשמור לו את התינוק אין נותן לו שכרו של שבת לפיכך אין אחריותו עליו בשבת" ביאר החזון יחזקאל ששמירת התינוק הכוונה לבגדים של התינוק. והכוונה בדבריו נראה שהוקשה לתוספתא הרי עבדים קרקעות ושטרות התמעטו מדין שמירה (שו"ע סימן שא) וגם אם נעשה שומר על התינוק אין חיוב תשלומים, וא"כ גם אם מקבל שכר אין אחריותו על התינוק. ולכן ביאר שהכוונה בתוספתא ששמירת התינוק הכוונה לבגדים והחפצים שמביאים עם התינוק, שעל זה מתחייב השומר לשמור.

ולפי דבריו נראה שכל גננת או מטפלת שקיבלה לשמור על ילד קטן אם הקטן לא יודע לשמור על הבגדים והחפצים, חל חובת שמירה על הגננת.

בשו"ת הרשב"א (ח"ה סימן קסו) כתב שמלמד תינוקות אינו נעשה שומר על הספרים שמביאים התלמידים עמהם, משום שלא קיבל שמירה על הספרים – עי"ש באורך. ולכאורה היה ניתן להביא ראיה שלא כדברי החזון יחזקאל ששומר על התינוק לא מקבל. אולם נראה שיש לחלק, שהרשב"א דיבר בתלמידים שמביאים את הספרים לבית המלמד ולוקחים לביתם מתי שרוצים, ומשמע שמדובר בתלמידים שיש קצת דעת לשמור על חפציהם, במקרה כזה אם המלמד לא קיבל שמירה בפירוש אינו נעשה שומר. אבל בשומר על התינוקות שהתינוקות אינם יודעים לשמור על החפצים שמביאים עם התינוק, ודאי שהמטפלת מקבלת שמירה על החפצים. 

חובת שמירה של מטפלת על דברי ערך יקרים

בשו"ת צמח צדק סימן כג [הובא בפת"ש סימן רצא ס"ק א] גבי אשה שהביאה את בנה קטן ליד מטפלת וביד הקטן מטבע כדי לשחק בו, והקטן איבד את המטבע פטורה המטפלת. מאחר ולא קיבלה שמירה על המטבע. וגם אם לקחה את המטבע מידו לא חייבת באחריותו שדין המטבע כדין אבדה מדעת. מבואר שדברים שלא אמורים להגיע עם הילד לא מקבלת המטפלת שמירה גם אם ראתה המטפלת את החפץ בידי הקטן.

העולה לדינא: ילדים שיש להם דעת קצת לשמור על החפצים, לא נעשה המלמד שומר על חפציהם. אבל תינוקות שאינן יודעים לשמור כלל, המטפלת מקבלת שמירה על החפצים שמביאים עם התינוקות. וגם בחפצים שמביאים התינוקות אם הם דברי ערך המטפלת לא מתחייבת בשמירתם. אבל דברים שרגילות להביא עם התינוק, כמו בקבוק או מוצץ או בגדי התינוק חייבת המטפלת בשמירתם.

הצטרף לדיון

תגובה 1

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל