לתרומות לחץ כאן

ענידת תליון כוכב

שאלה:

האם מותר לענוד תליון( שרשרת) שיש בו צורת כוכב

תשובה:

לכתחילה יש להמנע מכך, כיון שיש אוסרים, אם מדובר בתליון יקר וקשה לוותר עליו, המיקל יש לו על מה לסמוך, אבל אני מניח שמדובר במשהו סתמי.

מקורות:

הרמ”א ביו”ד סי’ קמא סעי’ ג מביא שנחלקו הדעות אם מותר להשאיר בבית צורה של גרמי השמים, ונראה שמצדד להחמיר בכך, אולם הש”ך שם ס”ק יז חלק עליו מכל וכל, וכתב שהואיל וצורות אלו נעשו לנוי אין איסור להשהותן בבית, וראה שם בפתחי תשובה שמנהג העולם להקל בזה. וראה עוד מקור הסוגיא במסכת ע”ז דף מג ע”ב. וראה עוד שו”ת בנין אב ח”א סי’ לז. בשו”ת אבני ישפה (יו”ד סי’ קנא) כתב, שלענין צורת כוכבים יש להקל באופן מיוחד, כיון שהצורה שאנו עושים אינה כעין זו שבשמים וסימן בעלמא הוא. לכן לכתחילה אין לעשות זאת אבל אם כבר יש כזה בגד וקשה להוריד – מותר.

הצטרף לדיון

2 תגובות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל