לתרומות לחץ כאן

גידול עיזים בארץ ישראל

שאלה:

האם עפ"י ההלכה מותר לגדל עיזים בארץ?
ואם כן מהם כל הדברים שצריך לדעת מבחינה הלכתית?

תשובה:

שלום רב.

 

בגמרא מבואר שבמדבריות ושאר מקומות שאינם מיושבים מותר לגדל בהמה דקה, שכן שם אין חשש גזל, וגם לא חשש של ביטול ישוב ארץ ישראל על ידי הפגיעה באילנות, וכנראה שגם אבותינו היו מגדלים באופן הזה.  לגבי אברהם יצחק ויעקב נראה שמצות ישוב ארץ ישראל התחילה רק בשעה שבאו לארץ ישראל לאחר יציאת מצרים.

כמו כן, בשו”ע חו”מ סי’ תט כתב שבזמנינו שאין רגילות שיהיו לבני ישראל שדות אין בכך איסור. כמובן דבריו אמורים לגבי זמנו, אולם יש בכך כדי ללמד שהאיסור משתנה בהתאם לנסיבות הקיימות. אכן, בכפתור ופרח פרק י חלק בזה על דברי השו”ע אבל העיקר כדבריו השו”ע. וכן כתב בשו”ת רמ”ע מפאנו סי’ פה, שאם מגדלים בלולים או בדיר משומר אין בכך איסור, ולפי זה במציאות בת ימינו ודאי אין חשש.

הגאון רבי צבי פסח פרנק רבה של ירושלים דן, לפי פסק השו”ע שהתיר רק משום שאין לבני ארץ ישראל שדות האם בזמנינו שהתחדש הישוןב בארץ האיסור שב לעיקרו, ומצדד לומר, שהואיל ומדובר בגזירת חכמים שבטלה זה 2000 שנה שוב אין היא חוזרת לעיקרה. אולם בשו”ת יביע אומר ח”ג סי’ סז דחה את דבריו.

סוף דבר: המגדל בהמה דקה באחד מהאופנים האמורים, בצורה סגורה שאין סיכוי שתגרום נזק, יש לו על מה לסמוך, אולם לכתחילה בודאי יש לחוש לדעת המחמירים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל