לתרומות לחץ כאן

גיטרה לחילוני שמן הסתם ישיר שירי עגבים

שאלה:

האם מותר לקנות גיטרה חשמלית כמתנה לחילוני שאינו יודע לנגן, שסביר מאד שילמד שירי עגבים?

תודה רבה כבוד הרב

תשובה:

אין איסור, הוא בין כך שומע שירים אלו ולא זה מה שיגרום לו לכך. כמו כן אין לדבר סוף, לא נמכור לו עט כי הוא כותב בשבת? ידוע הכלל שקבע בזה הגר"מ פיינשטין על פי המשנה בשביעית, שככל שהדבר אינו מיועד לאיסור מעצם מהותו, אין בזה דין של מסייע לדבר עבירה.

מקורות:

שו"ת אגרות משה (יו"ד ח"א סי' עב): "וגם מסתבר דלא אסרו משום מסייע ידי עוברי עבירה כשליכא איסור לפני עור אלא בנותן לו דבר שיעשה בו רק מעשה העבירה אבל בדבר שהעיקר הוא למעשה היתר כגון שכירת האולם שהוא לעשות בו החתונה והסעודה רק שיעשה שם גם מעשה עבירה דרקודים אין להחשיב שהשכירות הוא ע"ז ולאסור, דאל"כ היה לן לאסור מלמכור כל כלי לעוברי עבירה כגון קדרות לבשל משום דיבשל בהו גם בשבת וגם מאכלות אסורות אלא הוא משום דכיון דעיקר הדבר אינו לאיסורין לא אסרו בזה משום מסייע כשליכא איסור דלפני עור". וראה עוד מה שכתב שם בדבר שאינו מיועד לתשמישו רק לעבירה.

הצטרף לדיון

4 תגובות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל