לתרומות לחץ כאן

מצא קבר של סבא רבה שכתוב שהיה לוי

שאלה:

שלום רב

נשאלתי ע"י יהודי מתושבי הגוש : הוא מצא תמונה- צילום מקורי של המצבה של סבא רבה שלו מבית קברות יהודי ברוסיה, ועל המצבה כתוב השם : "פ"נ הר אביגדור ב"ר דוד הלוי בראדא – נ' כ"ב בטבת תשכ"ח" . וכן תרגום ברוסית.
שואל האיש האם אפשר לקבוע שהוא לוי, כיון שלסבא רבה הנ"ל היו צאצאים בנים, היינו בן אחד בשם אליעזר (בן אביגדור) שקבור בחולון- בת ים, ועל המצבה שלו לא מצוין שהוא לוי. והבן של אליעזר הוא אורי הגר בקרית מוצקין, ואינו יודע כלל את הייחוס (חילוני מרוסיה). וגם בכתובה לא מצוין "לוי".
ולפני הבן של אורי שומר תו"מ רוצה לדעת אם הוא לוי על סמך מה שכתוב על המצבה של הסבא רבה.

האם יש מקור הלכתי להסתמך עליו כדי שהנ"ל "ייהפך" ללוי אע"פ שעד היום לא ידע מזה? האם הראיה היחידה הזו מספיקה? לכאורה מסברא נראה שכן, אולם אני מחפש אסמכתא. האם ידוע לך משהו במקורותינו?

אודה על תשובתכם
בברכה
ג. פרל
יש גם תמונה של הקבר של הסבא רבה ואשתו.

תשובה:

שאלה זו הופנתה לבית ההוראה אתמול על ידי הרב גדעון פרל זכרונו לברכה רבה של אלון שבות, ונראה שהיה זה אחד הנושאים ההלכתיים האחרונים שעסק לפני פטירתו הפתאומית הלילה, פעמים רבות היה משתף אותנו בדיונים ובהכרעות בשאלות הלכתיות הבאות לפניו, היה תלמיד חכם רחב היקף ובעל סברא ישרה, רב פעלים לתורה ולתעודה, נוח למקום ונוח לבריות, יהי זכרו לברכה לחיי העולם הבא.

שלום רב,

נקודת המוצא מן הסתם היא שמהיום שהוא חזר בתשובה ולא שמע מעולם על ייחוס כזה או אחר, שהוא ישראל, וכך גם אמורה להיות ההכרעה כאשר אין מידע או מוחזקות אחרת, ראה פני יהושע כתובות כג,א שיש ללכת לפי הרוב וזה פשוט וברור.

העובדה שהאיש מוחזק עד כה כישראל ולא ככהן או לוי אינו מעלה ואינו מוריד לענ"ד משום שחזקה זו אנו יודעים היטב את שורשה ומקורה – חוסר מידע על ייחוס המשפחה, וזוהי ברירת המחדל. כל המשמעות של חזקה הינה רק כאשר איזה ספק שהציבור החזיק אותו כך או כך – כנראה שהם יודעים את המציאות אחרת לא היו מחזיקים אותו כך. אבל זה שייך רק במקרה שאין אנו יודעים את שורשה של החזקה וכך מבואר בשו"ת מהרי"ט ח"ב אבה"ע סי' יז, ובשו"ת בית אפרים אבה"ע סי' מט.

לכן, כעת שאנו באים לדון על ייחוסו ומעמדו של האיש, אנו צריכים לדון כאילו אין לנו שום חזקה לפנינו ונודע לו על מצבתו של סבא רבה שלו.

בשו"ת אגרות משה אבה"ע ח"ד סי' מא כתב לגבי כיתוב במצבה של הסבא המעיד על כהונתו: "ובפרט שליכא ראיה ברורה שהוא כהן כי הראיה שנכתב כן על מצבת קברו אינה ראיה ברורה דהא ליכא שום חותם על זה ואם ידוע שהמצבה עשה בנו מדוע אינו יודע בן זה מאביו שהיה כהן או מקרוב אחר שעשה את המצבה אבל זה אולי יש לברר יותר". וכיוצא בזה כתב בשו"ת שבט הלוי ח"י סי' רכה: "אבל כשגם בעצמו אינו יודע כלום ומעולם לא נהג כהונה לא הוא ולא אביו, רק ראו על מצבה ישנה שזה משפחת כהנים, שאין כאן חזקה ואין כאן עדות".

אולם לענ"ד הדברים הללו נכתבו רק בסיטואציה שיש לנו אדם המוחזק כישראל וע"י המצבה אנו באים להוציאו מחזקתו ולכן כדי להוציאו מחזקתו יש צורך בעדות ברורה.

אולם בנד"ד בעצם אם נתבונן יש לפנינו עדות של כותב המצבה שהוא מעיד שהנפטר היה לוי. ומן הסתם באותו המקום הזמן במולדובה מי שכתב כיתוב בעברית על המצבה לא יודע אם היה שומר מצוות באופן מלא אבל ודאי היה מסורתי ברמת הידע שלו א"כ הוא כמעיד לפנינו שהנפטר הוחזק ללוי. ולגבי זה לכאורה ע"א נאמן. שהרי אינו בא להוציאו מחזקתו. ואפילו אם נאמר שהוא אינו שומר מצוות, ודאי עדותו נחשבת לפחות כמסל"ת וכידוע שמסל"ת מועיל בדרבנן כמבואר בסוגיה בב"ק קיז. (אמנם בשו"ת חלקת יואב כתב שצריך גם רגלים לדבר, ואין כאן המקום להאריך). א"כ לגבי עליה לתורה כלוי או שאר הנפק"מ שאינם דאורייתא, זה מספיק.

אפילו בפדיון הבן די בכך שיהיה ספק כדי להיפטר מעיקר הדין בפדיון הבן ראה בשו"ת צמח צדק (סי' קכה) שנשאל אודות אישה שילדה ואינה יודעת דבר האם היא בת כהן לוי או ישראל. ובאה אישה שאמרה לה שאביה היה לוי. ופסק הצמח צדק שהאישה אינה נאמנת. ולמרות שיש רוב שאינה בת לוי אינה חייבת לפדות את בנה משום שאין הולכים בממון אחר הרוב. וכך כתב בשו"ת רע"א (תניינא סי' סז). אלא שבקונטרס הספיקות (כלל ו' אות ה') חולק, ולדעתו בממון עניים לא אומרים אין הולכים בממון אחר הרוב, והיא חייבת לפדות את בנה. אולם במקום ספק מעיקר הדין אינו חייב.

כל זה כאמור, בהחנה שכותב המצבה לא היה אדם שומר מצוות. אולם כאמור, מן הסתם כותב המצבה בתקופה זו במולדובה ככל הנראה היה שומר מצוות, או לפחות מסורתי ברמה ששאפשר לסמוך על עדותו בכיתוב שהוחזק ללוי.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל