לתרומות לחץ כאן

מי שנמצא בטיסה או בחו"ל בימי חנוכה

שאלה:

האם מי שנמצא בטיסה בימי החנוכה יכול לצאת י"ח במה שמדליקים עליו בבית או יכולים להוציא אותו י"ח אע"פ שהוא באותה שעה שמדליקים נמצא בטיסה וכן מי שנמצא בחו"ל בימי החנוכה יכול לצאת במה שמדליקים עליו בביתו בארץ ישראל כגון שיש הבדל של שעה או שעתים בין א"י לחו"ל.

תשובה:

שלום וברכה

בענין זה נחלקו הדעות: הגרש"ז אויערבך במנחת שלמה ח"ב סי' נו כתב שאף שיש הבדלי שעות זה שאינו בביתו יוצא ידי חובה בהדלקה הנעשית בביתו, וכן הובא בחוט שני בשם הגר"נ קרליץ. אולם בשבות יצחק נר שבת עמ' קעו הביא מהגרי"ש אלישיב שאינו מועיל כיון שאין זמן חיוב המצוה עבורו, וכן הובא במשנה ברורה דרשו סי' תרעא בשם הגרב"צ אבא שאול והגרח"פ שיינברג והגר"מ פיינשטין ועוד. לכן הטוב ביותר שיכוין שאינו רוצה לצאת ידי חובה באותה הדלקה וידליק בעצמו [רלוונטי לגבי חו"ל ופחות לגבי מטוס..].

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל