לתרומות לחץ כאן

לא ילבש בתחפושת

שאלה:

האם יש איסור לבנות בגיל 8 להתחפש לילד בהצגה שעושים בבית הספר לכבוד חנוכה. הילדה תלבש חליפה של ילד וכובע או כיפה של ילד

תשובה:

שלום רב

הפוסקים נחלקו אם יש איסור לא ילבש כאשר מדובר רק בתחפושת, ויש שהקלו כאשר זה רק בגד אחד ולא לבוש מלא, המיקל להתחפש לאשה אין למחות בידו אבל הנזהר בכך תבוא עליו הברכה, ובבגד חלקי וילדה כה קטנה יש להקל.

מקורות:

שו”ע או”ח סי’ תרצו סעיף ח, ומשנ”ב סק”ל.

הצטרף לדיון

3 תגובות

  1. יש הרבה פוסקים שהחמירו בזה שלא להלביש אפילו תינוק בבגדי תינוקת או להיפך.
    וכתב בחזו"ע פורים בעמ' קצ"ט, שמה שנוהגים להתחפש וללבוש פרצופים בפורים אין איסור בדבר, אולם אסור לגבר ללבוש שמלת אישה, וכן לא יהיה כלי גבר על אשה, ולכן אסור לנערים ללבוש בגדי נשים, וכן לנערות ללבוש בגדי גברים, אף לשמחת פורים, שלא הותר לעבור על איסור תורה בשביל שמחת פורים, והגדולים מוזהרים על הקטנים שלא להלביש הילדים בגדי ילדות, וכן להיפך, משום מצוות חינוך, שהרי אפילו באיסור מדברי סופרים אסור להאכילו בידים.
    וכן ביחווה דעת ח"ה עמ' רכ"ה-רכ"ו כתב שהגדולים מצווים על הקטנים שלא להלביש אפילו לילד קטן בגדי ילדה, וכן להיפך.
    ובנו הראשל"צ הרב יצחק יוסף שליט"א כותב בילקו"י עמ' שע"ג, שאם יש בגד אחד של זכר לנקבה או להיפך, ושאר הבגדים הם כהוגן, יש מקום להקל, והמחמיר גם בזה תבוא עליו הברכה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל