לתרומות לחץ כאן

מעשר כספים – אדם שדחוק בפרנסתו

שאלה:

שלום רב .
משפחה ברוכה שאחרי כל ההכנסות כולל עזרה מההורים מסיימת את החודש במינוס האם צריך לעשר ?
האם יש כמה דעות בזה?

תשובה:

שלום רב.

אדם עני שאם יתן מעשר כספים יכנס על ידי כך לחובות ויזדקק לעזרה, או שיאלץ לחיות ברמה נמוכה מכפי הרגלו – פטור לתת מעשר כספים. כמובן, אדם שמשתדל לצמצם בהוצאותיו במידה מתונה ועל ידי כך הוא מצליח לתת מעשר שכרו הרבה מאוד וסגולה היא לעשירות, כמו שאמרו חכמים "עשר בשביל שתתעשר". מצות מעשר היא היחידה בתורה שעליה אומר הקב"ה "בחנוני נא בזאת", כלומר, תבחנו אותי ותראו אם "משתלם" לכם לתת מעשר!

לכתחילה, נראה שאדם שעתה דחוק לפרנסתו, אף שכאמור הוא פטור מלתת מעשר כספים כדאי לעשות על כך התרת נדרים, שכן לדעת רוב הפוסקים מעשר כספים אינו חיוב גמור אלא מנהג, אולם לאחר שאדם נהג כך ולא התנה שיהיה בלי נדר נעשה עליו הדבר כנדר, וממילא, אם יעשה התרת נדרים הדין קל הרבה יותר ובודאי יהיה רשאי להמנע מלהפריש.

איחולינו, שהקב"ה ישפיע עליכם שפע ברכה והצלחה ותהיו תמיד מהנותנים ולא מהמקבלים.

מקורות:

ראה רמ"א יו"ד סי' רנג סעי' ג שעני פטור ממעשר, ובס' אהבת צדקה פרק ד בשם הגרי"ש אלישיב, שאף אם לא יזדקק לבריות אלא שלא יוכל לחיות כפי הרגלו הוא פטור מלתת מעשר. מדברי הערוך השלחן סי' רנא נראה שאם יש לאדם מזון מועט כדי כלכלתו בדוחק הוא חייב במעשר אף שהוא דחוק מאוד בפרנסתו, אולם, כאמור הורה הגרי"ש אלישיב שאין הלכה כדבריו.

בשו"ת מנחת יצחק ח"ו סי' קא מחדש, שגם אדם שפטור מלתת מעשר כספים ראוי שיפריש סך זה מהכנסותיו ולאחר מכן יטול את המעות לעצמו, לפי שעצם ההפרשה יש בה תיקון גדול על פי קבלה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל