לתרומות לחץ כאן

גבינת גוי שנעשתה בפיקוח ישראל

שאלה:

משגיח בגבינה האם צריך לשים הדבר המעמיד לתוך הגבינה בעצמו או יכול להיות עומד על גבו של הגוי/יוצא ונכנס
יישר

תשובה:

שלום וברכה

בענין זה נחלקו הדעות: דעת הרמ"א יו"ד סי' קטו סעי' ב שדי בכך שהוא עומד על גביו ומשגיח שלא יערב בה איסור, וכן נקטו הגליון מהרש"א ובית מאיר שם, פת"ש שם ס"ק ו, חכמת אדם סז סעי' ז, ערוך השלחן שם ס"ק יט, כף החיים ס"ק לב, ושו"ת אגרות משה יו"ד סי' נ, ונראה שכן הוא העיקר להלכה, אולם הש"ך שם ס"ק ב והגר"א ס"ק יד החמירו בזה כמבואר בדבריהם שם. בגבינות שבפיקוח ממשלתי שיש צירוף נוסף כידוע להקל, ודאי יש יותר לסמוך על הדעה המקילה הנ"ל.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל