לתרומות לחץ כאן

תשלום על שיעור פרטי שלא דובר על שכירות

שאלה:

דיבר אברך עם אבא של בחור לעשות לבנו שיעור בגמרא. האבא הסכים. לאחר 5 שיעורים האברך מבקש תשלום. האבא טוען לא מגיע לך כלום כי חשבתי שזה בחינם. האברך טוען שזה מקובל לקחת. מה הדין?

תשובה:

שלום וברכה, 

מלמד שדיבר עם האב שמלמד את בנו והאב שתק, נחלקו הראשונים אם חייב האב לשלם למלמד, והכרעת הפוסקים שהאב פטור. ולכן המלמד לא יכול לתבוע שכר אם לא התנה מראש על תשלום.

בהצלחה. 

מקורות:

כתב השולחן ערוך חושן משפט סימן פא סעיף ז: הגה: מי שהתנה עם בחור ללמוד עם בן חבירו, בפני אבי הבן, ואבי הבן שתק, שתיקה כהודאה דמיא; ואף על פי שלא דבר האב כלום, דהוי ליה לאב לאסוקי אדעתיה ולמחות (מרדכי פ' זה בורר ע"ל ר"ס של"ו)". לכאורה היה נראה להביא ראיה מכאן שמלמד שדיבר עם האב שלומד עם בנו, יוכל המלמד לתבוע שכר, כיון שהאב לא מיחה ואמר שלא מעוניין לשלם. אולם אין ראיה משם, ששם מדובר ששכרו את המלמד בפני האב, והאב שתק, שבמקרה כזה היה מוטל על האבא למחות. וכן אם המלמד היה אומר שמעוניין ללמד  את הבן בשכר, והאב שתק, שחייב האב לשלם. אבל אם לא דובר על שכירות אלא אמר שילמד עם הבן כיון שניתן לפרש שהלימוד יהיה בחינם לא צריך האב למחות וכן לא יתחייב האב לשלם, ודינו שווה לדברי הרמ"א [בהגהותין לשו"ע סימן שלה ס"א] "המלמד עם בן חבירו שלא מדעת האב, יש אומרים דחייב לשלם לו כדין היורד לתוך שדה של חבירו שלא ברשות, שיתבאר לקמן סימן שע"ה (מרדכי שם והגהות מרדכי), ויש חולקין (תשובת רשב"א סימן תרמ"ה)". והש"ך הכריע כדעת הרשב"א שהאב יכול לטעון סבור הייתי שילמד את בני בחינם. 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל