לתרומות לחץ כאן

אוכל ותפילין בתוך התיק – להכנס לשירותים

שאלה:

שלום,
בטעות נכנסתי עם תיק ובו בקבוקי מים, אוכל ותפילין לשירותים. מה דין האוכל והמים, והאם צריך לעשות איזושהי כפרה על התפילין שנכנסו לשירותים?

תשובה:

שלום וברכה

כיון שבעצם היו כאן שני כיסויים, התיק עצמו, ונרתיק התפילין או בקבוקי המים, יש לצדד שמותר אף לכתחילה, הגם שמן הראוי להשאיר את התפילין בחוץ [דינם חמור משאר ספרים שמותר להכניס בשני כיסויים אף לכתחילה]. כמו כן חשוב לדעת שלגבי אוכל שנכנס לשירותים גם בלי שני כיסויים זה לא איסור גמור לאוכלו.

מקורות:

1. בעיקר דין מאכלים שהיו בבית הכסא, עי’ שו”ת שלמת חיים (ח”ג סי’ ט) דאין ראוי לאוכלם משום “נקיות הדעת”, ואינו איסור ממש, וכ”כ בס’ טעמי המנהגים (דף יא קו”א סעי’ כ) שמהר”ש מבעלז היה מקפיד שלא לאכול מאכלים שהיו בבית הכסא. אולם בס’ ליקוטי מהרי”ח (דברים הנוהגים בסעודה) כתב בשם ס’ שלמי ציבור, שרוח רעה של בית הכסא אינה שורה אלא על האדם ולא על מאכלים, ולכך מותר לאכול מאכלים אלו, אלא שציין שמנהג העולם להקפיד על כך (וע”ע הקדמת ס’ הזוהר י ע”ב, ושער מאמרי רשב”י פ’ תצוה).

בשו”ת מנחת יצחק (ח”ג סי’ סג) כתב, שבבית הכסא שלנו יש להקל בזה בשעת הדחק, ובלבד שיהיה נקי מצואה ומכל דבר מזוהם. ועי’ שו”ת משנה הלכות (ח”ה סי’ ב) בשם שו”ת ארץ צבי (סי’ קי) בשם הג”ר מאיר אריק שהקל בזה לגבי שתיית מים בבית הכסא שלנו. וביותר לפמש”נ בלחם משנה (הל’ שביתת עשור פ”ג הל’ ב), ואליה רבה (סי’ א ס”ק ד) בשם דמשק אליעזר (חולין פ”ח סי’ י אות כט), שאפשר שבזמנינו בטלה רוח רעה.

2. לגבי ספרי קודש ואוכל, כאשר הם נתונים כלי בתוך כלי – שני כיסויים – מותר [נרתיקי התפילין כולם נחשבים יחד רק כיסוי אחד כיון שהם מיוחדים להם, ראה משנה ברורה סי’ מג ס”ק כד, והתיק הכללי שלך הוא הכיסוי השני]. ספציפית לגבי תפילין, אף שמעיקר הדין מותר באופן הנ”ל, אם יש מקום משתמר להניח זה עדיף, כך כתב בכף החיים שם ס”ק ל, אבל אם אין – מותר.

 

 
 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל