לתרומות לחץ כאן

האם דמי מקדמה נחשב קניין

שאלה:

שלום האם דמי קדימה בשכירות חדרים לשבת נחשב קנין?

תשובה:

שלום וברכה,

דמי קדימה עבור שכירות דירה נחשב לקניין.

בהצלחה.

מקורות:

דמי מקדמה – האם נחשב קניין

בפתחי תשובה סימן רז ס"ק יג הביא תשובת מים חיים שסובר שדמי מקדמה שנהוג לתת, אינו קונה. כיון שאין בכוונתם לקניין אלא נותנים דמי מקדמה כדי שאם יבטל הלקוח מוחל מראש על התשלום שנתן. ולפי דבריו לקוח ששילם מקדמה למלון, יכול לחזור בו מהעסקה, ולא יהיה חייב להוסיף בתשלום. והחלק ששילם כדמי מקדמה – מפסיד הלקוח.

אמנם המנחת פיתים סימן קצ סעיף י הקשה על דברי המים חיים, וכתב שלא מסתבר שבתשלום דמי מקדמה עדיף כוח המוכר מכוח הלקוח, שהמוכר יוכל לחזור בו ולא יהיה לו הפסד כלל, ואילו הלקוח כשיחזור בו יפסיד את דמי המקדמה. ולכן פסק שדמי מקדמה הרי הוא כתחילת פירעון שיש בזה קניין. ומה שאמרו שבערבון מי שרוצה יחזור בו, ויש קנס על דמי הערבון, מדובר שהתנו שהדמים שנותן הינם בתורת ערבון ולא בתורת קניין. וכן דעת החזו"א (ליקוטים סימן טז אות יא) שדמי קדימה נחשב לקניין כסף עבור כל המקח.

נמצא שתשלום של דמי קדימה אם לא התנו שיהיה בתורת ערבון – חל הקניין לגמרי. ובקרקע ופועלים שנקנים במעות, אם שילם דמי מקדמה חל הקניין לגמרי. ובמטלטלים שקניין כסף אינו קונה ויש מי שפרע, אם שילם דמי מקדמה יש בו משום מי שפרע.

הצטרף לדיון

תגובה 1

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל