לתרומות לחץ כאן

לחתל יד ליד ספרי קודש

שאלה:

שלום,
האם מותר להחליף לקטנים חיתולים ליד ספרי קודש שנמצאים בספריה ?
מה לגבי הליכתם ערומים ליד הספרים / ספריות של ספרי קודש ?

תשובה:

שלום וברכה

אין לעמוד ערום ממש מול כתבי קודש, כמבואר במשנה ברורה סי’ מה ס”ק ה, על פי דברי הרמב”ם בהל’ יסודי התורה פ”ו הל’ ו, אולם החלפת חולצה וכיוצא בזה מותרת. ואפילו באשה, או כשהיא מניקה, שלא אמרו טפח באשה ערווה אלא לגבי איש הרואה אותה שעלול לבוא על ידי כך לידי הרהור, אבל לגבי עצמה לא נחשב הדבר כערווה, כמבואר בסי’ עד סעי’ ד – ה.

יש להמנע ולא לחתל ילדים מול ספרי קודש או אפילו נרות שבת, אמנם בשעת הדחק כשאין מקום אחר לחתל את התינוק מותר, (גם באופן זה יש להשתדל לחתל אותו באופן שהמקום המגולה של התינוק לא יהיה כנגד הספרים והנרות).

ואף שמעיקר הדין ערוה של קטן פחות מבן תשע שנים וקטנה פחות מבת שלוש שנים אין דינו כערוה גמורה מכל מקום מכיון שהטעם הוא משום בזוי מצווה כתבו הפוסקים שיש להחמיר ולא לחתל כנגד הספרים והנרות [ועיין במשנה ברורה סימן פ”א שכתב שלכתחילה יש להחמיר בצואה של קטן מבן שמונה ימים ואילך]. ממילא גם אם הספרים בארון זכוכית יש להחמיר, כיון שהזכוכית מועילה רק לדין הצואה אבל ערוה בעששית אסורה כמבואר בשו”ע סי’ עה סעי’ ה.

עיין בשו”ת אבני ישפה ח”א סי”א שכתב בשם הרי”ש אלישיב שבמקום שאינו שעת הדחק ראוי להמנע מלחתל כנגד ספרי קודש ועיין בשו”ת משנה הלכות ח”ו סימן כ”ד ועיין בשו”ת מחה אליהו ח”א ס”ו שהאריך בענין.

מסתבר שדי בכיסוי אחד.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל