לתרומות לחץ כאן

קביעת סעודה בפת הבא בכיסנין

שאלה:

שלום לכבוד הרב שליט"א

אחד רצה לומר שאם יאכל פת שעשוי עם סוכר ומי פירות וכו' אף שיש בו צורת הפת אם יאכל זה לדרך העבודה בתמהלך ונכנס לרכבת, אף שזאת סעודתו בבוקר ולא טעם כלום קודם מזה, שזה אינו ייחשב קביעת סעודה כיון שהוא אינו יושב לאכול ואוכל בדרך ונותן נשיכה כאן ושם עד שיאכל את הכל, ורצה לסמוך את עצמו בהרמב"ם לפי הבנתו וגם אמר שמשהו שהוא חל עליו ברכה המוציא אם יאמר מזונות יוצא אף שאינו ראוי לעשותו לכתחילה.

ולדעתו רק קובע סעודה כשיושב ממש. והכמות של דבר אם לא אוכל לאכול זה לא יתחייב לברכת המוציא, אף שהגיע לשיעור לא צריך.

ובזה לא מסכים לדעתו ורצינו לשמוע מן המורים.

תודה

תשובה:

אינני מכיר רעיון כזה ששיעור קביעות סעודה יקבע לפי צורת הישיבה בעת האכילה, הקובע הוא הכמות, ובזה עצמו יש מחלוקת בין הפוסקים, אם מדובר בג' וד' ביצים או בשיעור שאנשים רגילים לקבוע עליו סעודתם, אבל מה שאוכל בדרך או ליד שולחן אינו משנה.

מקורות:

על עצם הכמות של שיעור קביעות סעודה נחלקו הפוסקים מהו – יש אומרים שהשיעור הוא 200 -230 גרם ויש אומרים שהשיעור הנ”ל הוא דוקא אם שבע מאכילה זו אבל אם אינו שבע מאכילה כזו אינו נחשב קביעות סעודה, אמנם אם אכל שיעור של 345 גרם לכל הדעות זה נחשב לקביעות סעודה, ויש אומרים שהשיעור הוא כפי שרגילים לאכול בסעודה שלמה.

יש לציין שמנהג האשכנזים לשער תמיד את השיעורים הנ”ל בשיעור של נפח, כלומר נפח של 200 – 230 סמ”ק. כמו כן למנהג האשכנזים פחות יש משמעות לשיעור המדוייק ויותר מדובר בכמות שרגילים לאכול בארוחה, שזה הרבה יותר.

ולכן ירא שמים ראוי לו להחמיר ולא ליכנס לספק ברכות, ולכן לא יאכל יותר משיעור 200 – 230 גרם, אבל מי שאינו שבע משיעור זה ואוכל פחות משיעור של 345 גרם ומברך בורא מיני מזונות, יש לו על מי לסמוך.

נ.ב

בורקס שעשוי מקמח וממולא בתפוח אדמה או בגבינה, מכיון שהם דברים שהדרך לאוכלם ביחד עם פת, יש אומרים שכשמשערים את שיעור הנפח או המשקל מצרפים גם את הנפח של התפוח אדמה, אמנם יש אומרים שמשערים רק את הנפח של הבצק ולא של התוספות, ולכן לכתחילה יש להחמיר ולשער גם את הנפח של התפוח אדמה, אבל מי שרוצה להקל ולשער רק את הנפח של הבצק יש לו על מי לסמוך.

ראה בכל הנ"ל שו"ע סי' קסח סעי' ו ומשנה ברורה שם.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל