לתרומות לחץ כאן

מגרש ספורט על גג בית הכנסת

שאלה:

שלום רב!
גרים בחו״ל ויש בית הכנסת בשכונה, כמובן עשוי על תנאי, ורציתי לשאול האם מותר לעשות למעלה מהבית הכנסת מגרש ספורט? יודעים מה שכתב הט״ז שתלה מיתת בנו על זה, אולם אינו ברור האם בית הכנסת שלו נעשה על תנאי?
תודה מראש!

תשובה:

שלום וברכה

גם בית כנסת שנבנה על תנאי אינו מתיר תשמיש של גנאי, ותשמיש שאינו של גנאי יש לסמוך להקל על גג, כמבואר בשו"ת מנחת שלמה ח"א סי' צא אות יד ובשו"ת שבט הלוי ח"ו סי' יח עפ"ד המהרי"ט, ושלא כדברי המרדכי בענין זה אף בשבשו"ע נראה שחשש לו, ומכל מקום אין לי מקורות ברורים לכך שמגרש ספורט הוא תשמיש של גנאי, אבל הסברא הפשוטה בעיני שאכן זה נקרא תשמיש מגונה, שהרי כל מהותו הוא פורקן ועניני הגוף וריצות וזיעה וכו', ואין מקום לעשות זאת על גג בית הכנסת.

בפרט, שבביאור הלכה בסי' קנא סעי' יב, על דברי השולחן ערוך שם שהחמיר בעליית בית הכנסת, כתב להחמיר גם בגג בית הכנסת, ושלא כדברי האחרונים הנ"ל שסמכו בזה על דברי המהרי"ט, וזה לשונו:

ביאור הלכה סימן קנא סעיף יב:

* יש להסתפק – דע דכ"ז לענין להשתמש בתוך העליה שהוא חדר בפ"ע וגם לא מינכר לכל אבל להשתמש על גג ביהכ"נ כגון לשטוח עליו בגדים לייבש או פירות [במקום שהגגות שוות] שהוא מקום גלוי לכל פשיטא דאסור ומשנה שלמה היא [מגילה כ"ח] דאפילו בחורבנו אין שוטחין על גגו פירות ולענין שטיחת בגדים מוזכר בירושלמי בהדיא לאיסור:

ערב טוב.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל