לתרומות לחץ כאן

מנחה בערב שבת לאחר השקיעה

שאלה:

שלום וברכה. התחילו להתפלל מנחה בלי מניין סמוך ממש לשקיעה בערב שבת ואחר שסיימו את תפילת הלחש בא העשירי האם מותר להתפלל חזרת הש״ץ אף שזה כבר אחרי השקיעה?

תשובה:

שלום וברכה

בדיעבד שכך אירע, מותר לומר חזרת הש"ץ, רק יקבלו קודם תוספת שבת שזה צריך להיות לפני השקיעה. כמובן, כיון שבשעה שהתפללו תפילת לחש לא היו עשרה, מי שיכול לגשת זה רק זה היחיד שלא התפלל עדיין והוא מיד יאמר שמונה עשרה בקול רם ויאמרו איתו קדושה, ולא אחד המתפללים האחרים שלא התחייב בכלך בשעה שהתפלל תפילת לחש.

מקורות:

על כך שיאמרו חזרת הש"ץ גם אחרי השקיעה ואחרי תוספת שבת, ראה שערי תשובה סי' רלה אות ב בשם האר"י, וכן המנהג פשוט בהרבה מקומות ובעיקר בקהילות החסידים. ומה שאמרנו שלמרות שקיבלו תוספת שבת יכולים להתפלל מנחה, כן מבואר לכאורה בסי' רסא סעיפים א, ד שרק כאשר ציבור מקבלים שבת בתפילה באמירת בואי בשלום או ברכו יש כאן תרתי דסתרי ולא באמירה בעלמא בפה שהיא רק פרישה ממלאכה, ראה ס' מגילת ספר שם לרב אייזנטל בהרחבה [שאם לא כן, אין אפשרות לעשיית שבת בין השמשות לצורך מצוה אלא למי שפשע ולא קיים מצות תוספת שבת, עיין שם].

על כך שרק היחיד הזה יכול לומר בקול רם תפילתו ולא אחריגש לחזרת הש"ץ, ראה בשולחן ערוך סי' סט ומשנה ברורה שם.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל