לתרומות לחץ כאן

קדושת בית כנסת במבנה שכור

שאלה:

שלו' רב,
מי שרוצה לשכור בית כדי לפתוח בית כנסת, האם לאחר השכירות פוקעת הקדושה (האם לעשות תנאי לכך) והאם בזמן השכירות יש על הבית קדושת בית כנסת לכל דיניו?

תשובה:

שלום וברכה

כל משך השכירות יש בבית הכנסת קדושה מוגבלת, כלומר, אסור לנהוג בו בזיון, אבל מותר לאכול ולשתות ולשוחח שם, ובלבד שזו לא קלות ראש. דין זה אמור בשכירות מוגבלת מראש לזמן, אבל בשכירות לצמיתות יש בו קדושה גמורה. כאשר השכירות פוקעת בטלה הקדושה לחלוטין, ואין צורך בעשיית תנאי, ויש שהחמירו לכתחילה לעשות תנאי [כדי לאכול שם כל משך השכירות].

מקורות:

ראה שו"ע סי' קנד סעי' ב ובמשנה ברורה שם, וראה ביאור הלכה סי' קנא סעי' יא, שבט הלוי ח"ח סי' יז, חתם סופר יו"ד סי' רכח. על כך שבפקיעת השכירות בטלה הקדושה, ראה שו"ת מהרש"ם ח"ג סי' רו, דברי יציב או"ח ח"א סי' עח. יש שהחמירו שלא להשכיר אותו אח"כ לגוי, ראה מנחת יצחק ח"א סי' קכ.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל