לתרומות לחץ כאן

אוכל שהיה תחת למיטה / נגע בו אדם שהיה בבית הכסא

שאלה:

לכבוד הרב,

אוכל שנשכח מתחת למיטה והיה שעה אחת שם (באותו הזמן לא ישנו עליה) בשעות היום בתוך שקית בתוך התיק.
האם לכתחילה אפשר/כדאי לאכול מזה?

דבר נוסף, אם אדם אוכל אוכל כאשר הוא יוצא מהמקלחת (שיש בה שירותים) ללא שטיפת ידיים במים מחוץ למקלחת, האם הדין של האוכל שהוא אוכל זהה בערך לדין האוכל ששוהה מתחת למיטה (מטעם רוח רעה וכו')?

תודה

תשובה:

שלום וברכה

1. אם לא ישנו על המיטה באותה שעה אין כל בעיה.

2. מותר לאכול לכתחילה מהאוכל, כלל לא ברור בהלכה שיש לו חובה ליטול ידים, ואף שאנחנו מחמירים בכך, אין צורך להחמיר עד כדי כך לגבי מאכלים שנגע בהם. בכלל בנוגע למאכל שהיה הוא עצמו בבית הכסא לא כל כך חששו לרוח רעה אלא יותר לנקיות.

בעיקר דין מאכלים שהיו בבית הכסא, עי’ שו”ת שלמת חיים (ח”ג סי’ ט) דאין ראוי לאוכלם משום “נקיות הדעת”, ואינו איסור ממש, וכ”כ בס’ טעמי המנהגים (דף יא קו”א סעי’ כ) שמהר”ש מבעלז היה מקפיד שלא לאכול מאכלים שהיו בבית הכסא. אולם בס’ ליקוטי מהרי”ח (דברים הנוהגים בסעודה) כתב בשם ס’ שלמי ציבור, שרוח רעה של בית הכסא אינה שורה אלא על האדם ולא על מאכלים, ולכך מותר לאכול מאכלים אלו, אלא שציין שמנהג העולם להקפיד על כך (וע”ע הקדמת ס’ הזוהר י ע”ב, ושער מאמרי רשב”י פ’ תצוה).

בשו”ת מנחת יצחק (ח”ג סי’ סג) כתב, שבבית הכסא שלנו יש להקל בזה בשעת הדחק, ובלבד שיהיה נקי מצואה ומכל דבר מזוהם. ועי’ שו”ת משנה הלכות (ח”ה סי’ ב) בשם שו”ת ארץ צבי (סי’ קי) בשם הג”ר מאיר אריק שהקל בזה לגבי שתיית מים בבית הכסא שלנו. וביותר לפמש”נ בלחם משנה (הל’ שביתת עשור פ”ג הל’ ב), ואליה רבה (סי’ א ס”ק ד) בשם דמשק אליעזר (חולין פ”ח סי’ י אות כט), שאפשר שבזמנינו בטלה רוח רעה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל