לתרומות לחץ כאן

כוסיות זכוכית בתוך מנורת כסף בחנוכה

שאלה:

ישמח לקבל תשובה מהרב לגבי
'כוסית הכסף'
המשמשת בתור כוסית לנרות חנוכה (מכסף טהור)
האם יש בזה הידור (בנוסף לזה שהוא עומד בפני עצמו,ושיש אפשרות לקנות בזול)

מראה מקומות
* חסד לאברהם-  מעיין ב עין הקורא נהר נח
*כף החיים תרעג  סו"ס'
* ילקוט יוסף- עמ' טו
* שבט הלוי- חלק ג' סי' רא- מורים בקודש מכסף לזכוכית.
* פסקי תשובות- ח"ו ס' תרעג' אות ט'
* הגר"ח קניבסקי כ' ע"ז- בהם דברי טעם
* קונטרס גם אני אודך- חנוכה עמ' ל אות כבר
* שו"ת דברי דוד (טהרני ח"א ס' תד) דהמדליק חשיב כמדליק בזכוכית ולא בכסף
וכך כתב חזו"א ף- הרוצה לקיים בהידור ידליק נרות של כסף ידליק נמי בכוסיות כסף ולא בכוסיות זכוכית.
* בתושה"ז (ה, רכג)
* ר' בנימין חותה- אם היא יכולה לעמוד דעומד לבד חשיב זכוכית.
*"סדר היום" הלכות חנוכה שיש להשתדל לפחות בקניה של כוסית אחת לנר מצוה של כל יום

תשובה:

שלום וברכה

אחרי שעשית כזו עבודה, מי יבוא אחר המלך… אין זמני איתי כרגע לעיין בכל המראי מקומות שציינת, רק אחדד יותר את הנקודה כפי שרואה אותה בשו"ת שבט הלוי ח"ח סי' קנז, להצד שכלי מעכב בנר חנוכה, אזי יכול להיות שכאשר זה בזכוכית זו בעיה, ואז אכן יש לדון אם יש הבדל בין כלי שעומד מעצמו או לא עומד מעצמו, ולהצד שאין דין כלי, ממילא כל הנושא הוא רק נוי, וכיון שמבחינת הנוי אין הבדל, ואדרבה, יותר יפה ונקי כשזה בזכוכית, יש בזה את ההידור של כלי כסף, והזכוכית בטלה למנורה הגדולה.

למעשה מנהג העולם להכניס כוסיות זכוכית שלא עומדות בפני עצמן, וכנראה הסיבה לכך היא, שכיון שבלאו הכי מדובר בהידור בלבד, ויש סברא חזקה לומר שזה בטל לכלי הכללי, בפרט שזה אינו עומד בפני עצמו וגם אין לזה חשיבות לעצמו ונעשה לכתחילה כדי להיות מוכנס במנורה גדולה, וכל הנושא אינו בעיקר המצוה אלא בהידור בעלמא [הרי ת"ח רבים בכלל מדליקים בפתח וכדומה מקומות שאין אפשרות לשים חנוכית כסף, וראינו להרבה מאוד מגדולי ישראל שהדליקו בחנוכיה פשוטה של כמה שקלים], ולהדליק בכוסיות כסף יגרום להם נזק ליכלוך וקילקול, ממילא לא החמירו עד כדי כך.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל