לתרומות לחץ כאן

מכשיר שמיעה בשבת / הפעלתו בשבת / ניתוקו מהחשמל

שאלה:

האם יש היתר להוציא את מכשיר השמיעה מהטעינה בשבת וע"י כך יכבו נורות הטעינה?

תשובה:

אין כל היתר. כמו כן, יש להשאיר את המכשיר מופעל מערב שבת, ולא להפעילו לשבת, באופן זה הכרעת הפוסקים שמותר לדבר אליו אף שהדבר יוצר שינויים זעירים בזרם החשמל [אף שיש שהחמירו בכך וכדלהלן].

מקורות:

דעת הרבה פוסקים שאין חשש בשימוש במכשיר זה כאשר הוא פועל מערב שבת, כיון שהשינויים הזעירים שנעשים בזרם החשמל בשעת הדיבור למכשיר זה אינם נחשבים למלאכה אפילו לדעת החזון איש שבכל מעגל חשמלי יש בונה וסותר, וכך פסק האגרות משה או”ח חלק ד’ סימן פ”ה והגרש”ז אוירבך זצ”ל בכמה מקומות (ר’ בשמירת שבת כהלכתה פרק ל”ד הערה ק”י שהובאו דבריו וכן במנחת שלמה חלק א’ סי’ ט’ אות ב’) וכן פסק היביע אומר ח”א או”ח סי’ י”ט), וכך הובא גם בשם החזון איש עצמו שהורה לרב אחד שנזקק למכשיר שמיעה שיכול להשאירו דלוק מערב שבת ולהשתמש בו (אמנם אין ללמוד ממכשיר למכשיר בזה). אמנם דעת הגרי”ש אלישיב זצ”ל שאסור לדבר באופן ישיר לאדם המשתמש במכשיר שמיעה הובאה דעתו בארחות שבת פרק כ”ו סעיף ל”ג, והובאה שם גם דעתו של הגר”נ קרליץ בענין זה ע”ש.

בכל מקרה, הפעילו בשבת ודאי אסור, וגם לא לנתקו מהחשמל.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל