לתרומות לחץ כאן

יש מזל לישראל?

שאלה:

שלום,
כתוב שישראל מעל המזל ומצד שני כתוב שה' אמר לרב אחד בגמרא שהיה עני שאם הוא רוצה שה' יתן לו כסף ה' צריך לבוא אותו ונראה לי גם את כל העולם מחדש.
אז יש מזל לישראל או לא? לא הבנתי

תשובה:

שלום וברכה

שאלה נכונה ויפה, והתשובה קצת מורכבת, אנסה להסביר בקצרה, בעצם לא כל כך נכון שאין מזל לישראל, ולא כל כך נכון שהגמרא בענין רבי אליעזר בן פדת שהזכרת קשורה לנושא שאת קוראת לו מזל…:

בנוגע למה שאמרו אין מזל לישראל כבר כתבו התוספות ועוד ראשונים שיש מזל לישראל אלא שעל ידי תפילות וזכויות הם יכולים לשנות את המזל.

לגבי הגמרא שהזכרת יש אריכות רבה מאוד ברמח"ל, והסביר זאת באופן נאה בס' שפתי חיים אמונה ובחירה, שזה אינו נוגע למזל, אלא שלכל אדם בעולם יש תפקיד מסויים אותו הוא צריך לקיים, התפקיד ניתן לו בהתאם לנקודת הזמן בה הוא נולד חי ופועל ולפי הנדרש ממנו בזמן זה. בורא עולם אמר לו "רצוננך שאחזיר את העולם לתוהו ובואו"? כלומר כדי שתוולד בזמן אחר עם תפקידים אחרים ותכלית אחרת כל העולם כל הפאזל צריך להסתדר באופן שונה וזה לא אפשרי…

שבוע מבורך.

מקורות:

ענין המזל מופיע במקומות רבים בדברי חז”ל ובמדרשים, הן לגבי האופי של האדם, כמו שאמרו שמי שנולד במזל מאדים תהיה לו נטייה לשפיכות דמים ועל כן יעשה מאמץ לנתב זאת למצות שחיטה או מילה, ובעיקר לגבי מצבו של האדם ומה שיארע עמו בימי חייו, וזה לאו דוקא קשור לגלגל המזלות וגרמי השמים, אלא כמו שאמרו לגבי אשה קטלנית “מזל גורם”, כלומר מזלה הרע גורם לה שימותו בעליה. ידועים דברי הזוהר בפ’ נשא “הכל תלוי במזל אפילו ספר תורה שבהיכל”. בהתייחסות לגרמי השמים ראה רש”י שבת עה א: במזל תלוי הכל, לפי השעה המתחלת לשמש בכניסת החמה למזל. כמו כן ידועים דברי רש”י בסוף פרשת כי תצא, שאופן נצחונם של ישראל במלחמת עמלק היה על ידי שהקב”ה שינה את סדר גלגל המזלות, וכך עמלק עשה חשבון ששעה מסויימת מזלו טוב, והקב”ה שינה את הסדר וכך יצא ששעה זו היתה דוקא של ישראל. בענין זה חשבתי פעם, שהרי לכאורה הדברים תמוהים, בורא העולם לא צריך פטנטים, אם הוא רוצה להמית את העמלקים כולם הוא יכול לעשות זאת כמו שעשה ל180,000 שרי צבא סנחריב שמתו כולם בלילה אחד, ומדוע היה צריך לשנות את המזלות. והתשובה, שיסוד הכפירה של עמלק היה שהעולם כולו מונהג באופן טבעי ללא יד ה’, על ידי המזלות, אלא שהקב”ה יכול להתערב בטבע ולעשות ניסים החורגים ממנו כמו קריעת ים סוף. גילה הקב”ה, שאת גלגל המזלות עצמו הוא משנה כרצונו, כלומר גם המזלות שנראים כדבר טבעי הכל נס ונעשה ברצון ה’.

בנוגע לדברי הגמרא שאין מזל לישראל יש כמה ביאורים בראשונים: רש”י בשבת קנו כותב שהכוונה היא שעל ידי תפילה ותשובה משתנה המזל לטובה, כלומר הוא אינו מחוייב המציאות ועשוי להשתנות על ידי מעשינו. וכ”כ תוס’ שם שעל ידי זכות גדולה הוא משתנה, וראה בזה באור החיים פ’ בחוקותי. בשו”ת הרשב”א א’ קמ”ח מבאר שאין מזל לכללות עם ישראל – בעניני הכלל, אבל ליחידים יש מזל, וכ”כ רבינו בחיי דברים ח’ י”ח. עוד כתב הרשב”א ח”ה סי’ מ”ח, שהמזל ניתן לשינוי על ידי שינוי שם או שינוי מקום.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל