לתרומות לחץ כאן

ייחוד במעלית

שאלה:

בס״ד
האם מותר לגבר להיכנס למעלית עם אישה או יותר?

תשובה:

שלום וברכה

המנהג הוא שאין איסור ייחוד במעלית כיון שהנסיעה קצרה והדלת נפתחת בהכרח ללא שליטת הנוסעים, אמנם יש שהחמירו בזה, וגם יש מידה נאה שלצניעות למי שנמנע מכך.

מקורות:

יש מהפוסקים שנקטו ששיעור ‘זמן ייחוד’ הוא כחמש דקות (שו”ת אגרות משה, שם אות כב; שו”ת מנחת יצחק ח”ד, סימן צד). בשו”ת מנחת יצחק (שם) דן אם שייך איסור של ‘חצי שיעור’ בייחוד (כלומר, איסור ייחוד בזמן מועט), ומביא בכך מחלוקת בין ה’אמרי אש’ לבין ה’מהרי”ל דסקין’. אולם, הרב שלמה זלמן אוירבך (מנחת שלמה ח”א, סימן צא, אות כב) כתב שבודאי אין בייחוד איסור של ‘חצי שיעור’, ואין איסור בפחות ממספר דקות. כך שנראה שכיון שלא מדובר בנסיעה של יותר מחצי דקה אין איסור.

עם זאת, גם המקלים בשיעור ייחוד (כנ”ל) מסכימים שבמקום שיש אפשרות למתייחדים להמשיך ולהתייחד אם ירצו בכך, נאסר ייחוד אפילו לרגע קצר (מנחת שלמה, שם; דבר הלכה טו, ב). לכן אם יש אופציה לעצור את המעלית בין הקומות יש להחמיר [נדיר].

למעשה, בנוגע לייחוד במעלית, יש פוסקים המחמירים בכך (ראה שבט הלוי ח”ג, סימן קפד), ואחרים פוסקים שאין להקל אלא בשעת הדחק (ראה מנחת יצחק, שם; חלקת יעקב ח”ב, סימן יד). בהסתמך על שיעור זמן של ייחוד, אולם נראה שהמנהג להקל (ציץ אליעזר ח”ו, סימן כב, אות ד; משנה הלכות ח”ד, סימן קפז; אגרות משה הנ”ל).

אף לדעת המקלים, ממידת חסידים להימנע לגמרי מייחוד במעלית.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל