לתרומות לחץ כאן

קבר שפונה, לקבור שם מת אחר

שאלה:

שלום וברכה. האם מותר להשתמש בחלקת הקבר שהוצא משם המת על מנת לקברו במקום אחר בשביל לתת לקבור שם מת אחר?

תשובה:

שלום וברכה

לא הבנתי כל כך את המקרה, איזה היתר יש לפנות מת מקברו כדי לתת את קברו לאדם אחר, אבל זה לא נושא השאלה, בהנחה שהכל נעשה כדין, או אפילו לא נעשה כדין אבל כבר נעשה…

בקבר עצמו, מה שנקרא "קרקע עולם" עצם המקום החפור ניתן להשתמש ללא חשש ובכל מקרה, אולם בעפר הכיסוי ובעיקר הלבנים, אין להשתמש, ויש להקל בזה באופן שלכתחילה נקבר על דעת לפנותו והקבר לא כרה לשמו ולצרכו אלא באופן כללי עבור כל מת שהוא. 

בשורות טובות

מקורות:

שולחן ערוך יורה דעה הלכות אבילות סימן שסד סעיף א

קבר של בנין, אסור בהנאה; אבל קרקע עולם של קבר, אינו נאסר. הגה: וי"א דהקרקע שלקחו מן הקבר וחזרו ונתנו עליו, דהוי תלוש ולבסוף חברו, אסור בהנאה (טור בשם הר"ר ישעיה). ויש אוסרין עוד לישב על האבן שנותנין על הקבר למצבה (גם זו בשמו וכ"כ הגהות אשיר"י בשם אור זרוע פרק אלו מגלחין). ויש חולקים ומתירים (טור בשם הרא"ש). הכלים שחופרים וקוברים בהם, מותרים בהנאה, ואין להשתמש בהן אלא מדעת הגבאי, כמו בשאר צדקה (תשובת הרשב"א סימן צ"ז). והא דקבר של בנין אסור לעולם, דוקא שבנאו לשם מת, ונתנו בו אפילו על דעת לפנותו, ואפילו לא נתן בו אלא נפל. אבל אם בנאו לשמו, ולא נתנו בו, מותר. וכן אם נתנו בו אדעתא לפנותו, ולא הזמינו מתחלה, מותר לאחר שפינהו. אבל אם נתנו בו על דעת להיות בו עולמית, אסור אפילו לאחר שפינהו, אפי' לא בנאו לשמו. ואם לא בנאו לשמו, ונתנוהו בתוכו והוסיף בו דימוס (פירוש נדבך, והוא שורת בנין החומה) לשמו, כולו אסור, אפילו לאחר שפינהו ואפילו שקברו שם על דעת לפנותו. ואם מכיר הדימוס שהוסיף לשמו, מסירו, והוא לבדו אסור, ושאר הקבר מותר. 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל