לתרומות לחץ כאן

מחשב בשבת

שאלה:

אני יודע שאסור להיות במחשב בשבת, אבל למה אסור? אני אשמח אם תפרט לי יותר על החומרים של המחשב ועל כל הסיבות שאסור ומקורם.

תשובה:

שלום וברכה ידידי, חשוב לדעת, שהמלאכות שנאסרו בשבת כוללים מיגוון רחב מאוד של פעולות, יש 39 סוגים של מלאכות כוללות שמהן נגזרו תולדות ומעשים דומים שנכללים בהן. בין מלאכות אלו יש את מלאכת כותב, ואת מלאכת בונה. כל העלאת מסך במחשב היא בעצם כתיבה, אמנם כתיבה שאינה מתקיימת מצד עצמה, ובמקורה היא אותות חשמל ולא כתיבה סטנדרטית בעט, אבל חכמים כללו גם כתיבה כזו בכלל איסור כותב בשבת. כמו כן, מלאכת בונה, אף שהיא בעיקרה אמורה לגבי בנין ממש, סברו חלק מגדולי הדורות האחרונים, שכל סגירת מעגל חשמלי, או בעצם העמדת כלי חשמלי על מתכונתו כך שיוכל לפעול את פעולתו, היא גם כן תולדה של מלאכה זו, כיון שיש בכך תיקון ונתינת אפשרות לכלי לפעול. מלבד זאת יש איסור מדברי חכמים הנקרא "מוליד", כלומר כל יצירה חדשה עשויה להכלל בכך, ובכלל זאת סגירת המעגלים החשמליים והניצוצות. לכן למעשה פעולות המחשב נאסרו על ידי כל חכמי הדורות האחרונים.

ברכה והצלחה.

מקורות:

הצטרף לדיון

5 תגובות

 1. בס״ד במחילה מכבודם של הרבנים העונים מספר הארות בתשובה זו 1)הפוסקים שכתבו לאסור במלאכת כותב ככתוב באנציקלופדיה תלמודית דיברו בסרט הקרנה כיון שכשמצלמים נהיה סימן פיזי בסרט יש כותב ככה אין העלאת מסך היא כמו פתיחת ספר ולא נכתב מחדש כלום 2) בטעמם שאמרו משום בונה שלושה תשובות בדבר חדא שאין בניין בכלים כשאינו מעשה אומן לרוב הראשונים שתיים גם לדעת החזון איש כשנעשה המעשה בידי אדם אין בונה שהרי זהו בניין שצריך להחזיקו תמיד תשובה שלישית הוא אינו מתקן בכך כלום וגרע אפילו ממוסטקי היינו שברי כלים שדיבקם יחד
  3)בתשובתם לעניין מוליד צדקו לדעת החפץ חיים שאסר אפילו הוספת ריח באופן שמחזק הריח בבגד לדעת אדמו״ר הזקן לא צדקו ולפיכך יהיה היתר כל עוד לא יוצר חשמל חדש הטעמים שנשארו לאיסור שמיעת כלי שיר ועובדין דחול אבל אפילו לטעמים אלה במקום מצווה יהיה היתר ככתוב בשולחן ערוך הרב בדין כלי שיר הפועל בלי שיהיו ידיו נוגעות (חושב שהוא התכוון לדוד המלך)

 2. 1. כשהתנהל כל הדיון בענין זה לגבי מצלמות אבטחה לא מדובר בסרט שנוצר בו רישום פיזי, אלא במצלמות דיגיטליות.
  2. מה שכתבת בדעת החזון איש לא מובן לי, הרי כל סגירת מעגל חשמלי לדבריו זה בעיה של בונה.
  3. אינני מבין למה דברי המשנה ברורה בטלים בעיניך כדבר פשוט, אבל עכ"פ הנושא כאן אינו כמו בהוספת ריח, כל סגירת מעגל נידונת לעצמה, וזו לא הוספה.

 3. בס״ד תשובה לכבוד הרבנים
  1) התייחסתי לכתוב באנציקלופדיה תלמודית שם הוא אומר שאין איסור משום כותב במי שדיבר לרשמקול כשמקליט (נספח לערך חשמל ט דיבור המתחיל הקלטה)
  2) דברים פשוטים ויסוד המחלוקת בין החזון איש למנחת שלמה עיין מתיבתא שבת אוצר עיונים מט דיבור המתחיל בנין וסתירה במעגל חשמלי
  3)במחילה מכבודו של החפץ חיים דעתו דעת יחיד במקום אדמו״ר הזקן ואור החיים הקדוש וקיימא לן כדברי המכריע ואף על פי שאמר המגן אברהם שאסור להוסיף ריח באופן שמחזק הריח שבבגד אפילו מאותו מין בושם רבו החולקים ויש שאפילו התירו להוסיף בושם שאינו מאותו מין בושם (ובחשמל אף גריע מזה על פי מה שכתבו המנחת שלמה וציץ אליעזר שיש לדחות הדמיון בין חשמל למוליד ריח ועוד שאף אם תגיד חשמל הוא מוליד מאן תימא לן שלא ידמה לאש שכתב שם רמב״ם והביא דבריו המגן אברהם שמותר להדליק נר של בטלה ביום טוב רק לא אש חדשה אף כאן אינו יוצר חשמל חדש רק שינוי זרם אורח החיים סימן תקיד סעיף ה
  מה שכתבו כל סגירת מעגל נידונת לעצמה בהחלט צדקו
  כל הדיון הוא בשאינו עושה מאיסורי תורה או דרבנן אך הם כתבו שכל הפעולות במחשב אסורות במציאות לא כל דעת הגדולים כך)

 4. 1. כשדיברתי לגבי מחשב הנושא הוא המסך ולא הדיסק או הרשמקול, ושם יש כתיבה שאינה מתקיימת, לכל הפחות לדעת הרב אלישיב, וכן הביאו בארחות שבת לגבי מצלמות אבטחה.
  2. למעשה פוסקי זמנינו חששו לדעת החזון איש, כך הרב אלישיב הגרש"ז בעצמו, הרב וואזנר ועוד רבים, נכון שהגר"ע יוסף הקל בזה.
  3. אינני חושב שאיסור מוליד מתחיל ונגמר בריח, גם לגבי ניצוץ חשמלי דנו הפסוקים מצד מוליד.

 5. בס״ד הבהרת מהות תשובתי
  1)בעוד שאפשר להבין במידה מסוימת צד אסירה מצד כותב במצלמות אבטחה מדברי חכמים מחשב וכן שאר מכשירי אלקטרוניקה בדומיהן גרעו שם הכל כתוב מתחילה הקבצים וכור המערכת ערוכים וכתבם אינו משתנה (יותר מכך אפילו שאלתי את סבי האם יש כותב במחשב בכותב אותיות התשובה שקיבלתי ממנו היא לא ולא תאמר לשיטת תנא קמא שאין כותב אלא באותיות ואלה במחשב אינן אותיות אלא דמויי אותיות ליודעים פרק בטכניקה אלא אפילו לרבי יוסי שאמר כותב משום רושם ואפילו בשורט שרט חייב אין כאן חיוב מהתורה כיון שצריך רישום ניכר בגופו כמבואר בגמרא בסוגיית הקרשים במשכן) ואין אפילו איסור מדבריהם אפילו לרמב״ם (כמו שכתב על מעשה רבי יהודה בבית נתזה) שאף על פי שבטל טעם לא בטלה גזירה כיון שכאן אפילו יכתוב אלף אותיות לא יהיה חיוב חטאת כביאר רש״י הטעם שם ועובדין דחול הא במקום מצווה מותר חפצך אסורים חפצי שמיים מותרים
  2) זאת הנקודה במחלוקת ומאן דעביד כמאן עביד אתון דנהיגתון כחזון איש עבידון כחזון איש אנא דעביד כמהר״ל מפראג הגר״א ואדמו״ר הצמח צדק הפוסקים כרש״י דלית בניין בכלים
  3)בניצוץ חשמלי כולי עלמא דלא פליגי שאסור כי פליגי בחשמל מצד עצמו וטעמי מכבר ביארתי שאין לאסור אלא מצד ההלכה ואין מקום לחדש איסורים מעצמנו

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל