לתרומות לחץ כאן

פטור דבר מצווה בנזקי שכנים

שאלה:

שלום וברכה
אם אפשר שאלה קטנה בהלכה, בשו"ע בחו"מ סי' קנו ס"ג מבואר שאין יכולת לשכנים לעכב בנזקי רעש כאשר מדובר בצורך מצווה, ושאלתי היא, מה הדין במקום שהעושה לצורך מצווה עושה כן מתוך מטרת קיבול שכר ולא מתוך מטרה של מצווה, שהלא לגבי עוסק במצווה פטור מן המצווה ידועים דברי המג"א סי' לח' ס"ק ח' שכאשר נוטל יותר משכר בטלה ועיקר מטרתו בשביל להשתכר לא הוי בכלל העוסק במצווה פטור מן המצווה, האם ה"ה לנידון דידן או לאו,
בתודה רבה מאד,
ויישר כוח על האתר הנפלא

תשובה:

שלום וברכה,

בשו"ע מדבר על מלמדי תינוקות בחצר, ומסתבר שמדובר במלמדי תינוקות שמקבלים שכר. וראה עוד בפת"ש שם ס"ק א בשם החת"ס שכתב שמזונות שרעש של חנות אם הוא נצרך להביא מזונות לבני ביתו הרי זה מצווה, הרי לנו שכאן מדובר גם בדבר מצווה שמקבל שכר שדינו כדבר מצווה לעניין זה.

בהצלחה.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. שלום וברכה,
    ראשית תודה רבה על התשובה.
    לכאורה הראייה ממלמדי תינוקות יש לדחות, שהלא המג"א כתב להדיא 'דהתם אינו נוטל אלא שכר בטלתו א"נ התם עיקר כוונתו להשיב אבדה אבל הכא עיקר כוונתו להשתכר' ואפשר שמלמד תינוקות לקחו שכר בטלה, שהלא מלמד תינוקות אין לו ליקח אלא שכר בטלה כמפורש בשו"ע יור"ד סי' רמו, או לכל הפחות לא היתה כוונתם לשם שכר, אלא לשם מטרה חינוכית כל שהיא.

    ובכל אופן בין כך ובין כך, אם אפשר שהרב יסביר מה היא סיבת ההבדל, מדוע לגבי עוסק במצווה פטור מן המצווה כתב המג"א שאם נוטל שכר לא הוי כעוסק במצווה, ואילו בנידון דידן הרב אומר שאפילו בנוטל שכר הוי כעושה מצווה.
    בתודה רבה מאד

  2. ודאי שבעוד הרבה מקומות בהלכה לא מגדירים עבודה לצורך פרנסה כעוסק במצווה, ורק בנזקי שכנים מצאנו את שנחשב לדבר מצווה. וטעם הדבר שכל סיבה הגיונית אנחנו מתירים רעש בחצר, ולכן אדם שעוסק למלאכתו ולפרנסתו הרי הרעש לא נחשב לרעש חריג, ולא ניתן לאסור על אדם להרעיש בתוך רשותו [חצר השותפים] רק רעש לא סביר וכל רעש שיש בה קצת מצווה נידון כדבר מצווה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל