לתרומות לחץ כאן

לקוח שרימה את המתווך ומנע את תשלומי התיווך

שאלה:

שלום וברכה
רציתי לשאול בעקבות מקרה אצלנו במשרד.
מתווכת הראתה דירה ללקוח הלקוח התרשם אך למחרת אמר שהוא יורד מהעניין, והמוכר אמר שהוא מצא קונה.
בערב יו"כ התקשר הלקוח לבקש מחילה וסיפר שאכן קנה את הדירה ועקף את המתווכת.
שאלתי היא א' האם הלקוח חייב וכמה?
ב' האם אפשר לחייב את המוכר (אפי' אם לא ידע שהלקוח הגיע דרך המתווכת, כיוון שנתן את הסכמתו שתביא לו לקוחות ואף נתן לה מפתח)?
ג' אם לא ניתן לחייב את המוכר, או כי לא ידע או שלא מאמין ללקוח שבא דרך תיווך (שהרי מסתמא לא ניתן לחייבו ע"י הודאת הלקוח) האם הלקוח ישא בנזק המתווכת הפסידה בגללו גם את דמי התיווך של המוכר?
תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה,

א. הלקוח חייב לשלם את חלקו כיון שהמתווך הביא אותו לעסקה וחיבר בין הדירה לבין הלקוח.

ב. מעיקר הדין המוכר היה חייב לשלם דמי תיווך כיון שהעסקה נעשתה על ידי פעולת המתווך. אלא שהמוכר לא חייב להאמין לקונה ולמתווך שהעסקה הגיעה מהם ואם יש לו צד שיש קנוניא ביניהם לא נוכל לחייב את המוכר לשלם את חלקו.

ג. במקרה שהמוכר לא מאמין לקונה שהעסקה הגיעה על ידי תיווך, יצטרך הקונה לשלם את חלקו של המוכר, מדין 'גרמי' שהרי מנע את חלקו של המוכר.

בהצלחה.

מקורות:

המתווך שהראה ללקוח דירה והעסקה נגמרה, נחשב שהמתווך הביא את הצדדים לעסקה – הביא את הקונה והביא את הדירה שזה צד המוכר, ולכן חייבים הצדדים לשלם דמי תיווך. ולכן פשוט שהקונה חייב לשלם את חלקו אחרי שהודה על התרמית שעשה. לגבי המוכר מעיקר הדין עליו לשלם דמי תיווך כיון שהמתווך חיבר בין הדירה לבין הקונה, אלא שהמוכר לא היה שותף בתרמית של הקונה ולא ידע מהעורמה אין עליו חובה להאמין למתווך ולקונה שמספרים שהעסקה הגיעה על ידי התיווך, ויכול לטעון שמא הם עושים קנוניא ורוצים לחייב אותו בדמי תיווך.

במקרה שהמוכר לא מאמין ולכן לא משלם דמי תיווך חייב הקונה לשלם את חלק המוכר. וביאור הדברים: הקונה לא מנע רווח מהמתווך אלא החיוב של המוכר חל והקונה בתרמיתו פטר את המוכר מהתשלום, ודינו שווה לדברי הש"ך בסימן נה ס"ק ד בשם המשאת בנימין לגבי שליש שהחזיר שטר שלא פרוע ללווה ובכך פטר את הלווה מלשלם שחייב השליש לשלם, כיון שבמעשיו פטר את הלווה ודינו כשורף שטר של חברו שחייב השורף. וראה בקצות שם ס"ק ב ובנתיבות שם ס"ק ב שמבואר שאם הנזק נעשה מיד הרי זה גרמי וחייב לשלם.  

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל