לתרומות לחץ כאן

שבת בחו"ל – אור בבנין / עירוב

שאלה:

אנחנו נמצאים בדירה בבניין שיש בו אור אוטומטי ונוסף לכך אין עירוב בעיר ( טבילסי בגאורגיה) מה צריך לעשות

תשובה:

לגבי האור: אין היתר להכנס כך לבנין ויש לבקש מהשכנים שבשבת המנגנון הזה לא יפעל, האור יהיה קבוע [היום נורת לד עלות הפעלתה רצוף היא פרוטות].

לגבי העירוב: ודאי אין לטלטל במקום שאין עירוב ואין עצה ואין תבונה נגד ה'. לגבי המפתח של הדירה יש פטנט של חגורה שהאבזם שלה הוא המפתח כדאי להשיג כזו, תתייעצו עם רב מקומי, כבר ערב שבת עכשיו… שאר דברים פשוט לא מטלטלים, לא שעון ולא טישיו ולא סידור, שום דבר.

שבת שלום ובהצלחה רבה.

מקורות:

בספר מאור השבת ח”ד סי’ י”ד הערה קל”ח כתב בשם הגרי”ש אלישיב זצ”ל, שבמקום צורך גדול, כגון אדם שנכנס לבית הכסא ונלק האור, ועתה הוא יודע שאם יצא יכבה האור מיד, יש להקל לצאת מהמקום אף שהאור עתיד לכבות. טעם ההיתר משום שהוא פסיק רישא דלא ניחא ליה באיסור דרבנן, והרי זה מותר במקום צער, כמבואר במשנ”ב סי’ שט”ז ס”ק ה’ בשם החיי אדם. ולכן, אם לא מדובר במנורת ליבון שיש בה אש ממש, אלא חשמל פלורוסנטי או לד שלדעת הרבה פוסקים אינו אלא מדרבנן, יתכן שהיה ניתן להקל בזה במקום צער, אבל כדבריך, ודאי אין להתיר כך באופן קבוע, אלא כגון במקרה הנ”ל שאדם נכנס לבית הכסא ורק אז נודע לו הדבר, ולא באופן קבוע. דומה הדבר למה שאמרו לענין ההיתר של כבוד הבריות, שלא התירוהו חכמים אלא באופן שבאונס אירע הדבר, אבל מי שידע בערב שבת שיצטרך להכין אבנים לקינוח בית הכסא ולא הכין, אסור לו לעשות כן בשבת, ולכאורה גם בפסיק רישא שהקלו במקום הצער יש להחמיר בזה, וחייבים למצוא איזה סידור שלא ידלק האור הזה בשבת.

לגבי אור שדולק בבנין מחמת מעבר ברחוב הסמוך לבית, או מצלמות אבטחה המופעלות  באופן זה [דבר המצוי כיום כמעט בכל קרן רחוב] כתבו הפוסקים, שהואיל והאדם אינו מודע לכך ואין כאן מלאכת מחשבת כלל, אין בזה כל בעיה, וכפי שצילומי לווין מרוחקים לא יאסרו עלינו את התזוזה בשבת כאן על כדור הארץ.

ראה כל זה בס’ ארחות שבת פרק כו סעיף לא.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל